Здраве и жизненост за мама и бебе

Глобалните екологични промени поставят теб и твоето бебе в изключително сложна ситуация. Задача № 1 сега е да осигуриш възможно най-здравословния старт за рожбата си.

Възможно ли е въпреки сериозния срив в нашата екосистема да родим и отгледаме здрави своите деца? Какво трябва да направим, за да се случи това, разказа в Училище за родите­ли „Моето дете“ сг. н. с. II ст. д-р Мария Папазова, доктор по медицина и холистичен лекар.

Причината за всяко едно заболяване не е там, където се вижда симптомът. Болестта започва най-напред на клетъчно ниво.

Ядем… химия
Замисляме ли се за начина си на живот, докато хапваме химия, пием вода от пласт­масови шишета, обличаме се в найлон и ликра, строим и обзавеждаме с изкустве­ни материали и потискаме болежките си с химически вещества, които погрешно наричаме лекарства? Едно от най-тревожните последствия на екологичния срив е растящият дефицит на хранителни и биоактивни вещества в хра­ната ни, който води до хронично клетъчно гладуване. Това е първостепенният общ здравословен проблем, който бременната неизбежно предава на своето дете. Симптом за гладуване на клетката е фактът, че все по-често боледуваме и все по-трудно и бавно се възста­новяваме.

За здравословен старт
От теб зависи каква енергия от околния свят ще получи детето ти и това започва още през 9-те месеца на бремен­ността. За да се зареди клетка­та с нужните вещества, тряб­ва да се храниш с природна храна, в която има възможно по-малко консерванти и други химически вещества. За 50-60 години обаче храна­та ни е обедняла на полезни минерали и микроелементи стотици пъти. Същата наглед храна като тази, която са яли бабите ни, вече е изпразнена от съдържание. Промените в околната среда и начина на живот водят до още редица проблеми, които поставят в риск здравето на майката и бебето й. Те все по-често са застрашени от т.нар. екодиагнози на нашето време. Кои са те?

Формиране в организма на ксеноестрогени
Всички продукти, получени от преработката на петрол, всички хранителни хормо­нални добавки и цялата би­това химия и медикаменти с хормонален характер допри­насят за формиране в тялото ни на т.нар. ксеноестрогени, които са виновник за много проблеми, свързани със заб­ременяването, спонтанните аборти или неспособността на жената да износи детето си.

Хронична дисбактериоза (при майката и бебето)
Майката е застрашена от нея, ако е приемала антибиотици или други медикаменти, ув­реждащи чревната флора, ко­ято е основна преграда пред навлизащите в тялото инфек­ции. Ако бременната страда от дисбактериоза, тя не може да предаде нужните на детето си „добри“ бактерии. При раждането на бебето със секцио то е лишено от въз­можността да приеме важни вещества от околоплодните води, които да спомогнат за формиране на бактериална флора. А няма ли кърмаче­то нормална чревна флора, не може да изгради и здрав имунитет.

Дехидратация
Всяка една болка е свързана с обезводняване. Хронични­ят недостиг на животворна­та течност кара клетките да страдат, те не се захранват чрез водата с нужните мине­рали и витамини и това води до редица проблеми.

Храна за размисъл
Бременността е физиоло­гично състояние, което по­ставя по-големи изисквания към организма на жената и по-специално към вноса на хранителни вещества, които захранват развиващата се сис­тема: „майка-плацента-плод“. През този период преобла­дават процесите на синтез и изграждане, които са невъзможни без ежедневно наба­вяне на градивни вещества и енергия. Режимът на хранене оказва голямо влияние вър­ху състоянието ти като бре­менна, върху способността организмът ти да се справи с повишените изисквания и да се възстанови след стреса от износването и раждането. Храната, която консумираш, и начинът, по който я прие­маш, от момента на зачеване­то до раждането и кърменето, ще повлияе на много аспек­ти от живота ти. От научна гледна точка, храната на съвременния човек е химично бедна и енергетично „мърт­ва“, превърната в нискока­чествена баластра. Ето кои са причините за това:

✓Почвите са изтощени, с подчертан хранителен дефи­цит, предизвикан от многого­дишното прекомерно използ­ване на изкуствени торове, пестициди, хербициди, ксенохормони и други дерива­ти на петроло-химическата промишленост. Проведените агрономически изследвания показват, че в резултат на не­обмисленото стопанисване на почвения ресурс преобладава­щата част от обработваемите почви са без необходимата хранителна стойност, те са „изпразнени“ от органично- свързани минерали поради изчезване на естествените микроорганизми в тях. Из­тощаването на почвите се на­мира на етап, в който нямаме никаква реална представа за биологичната стойност на храната, която консумира­ме. Този факт не е достатъчно популярен и хората не подо­зират, че съществената част от съвременните здравослов­ни проблеми и понижения жизнен тонус представляват дълбока, натрупана в продъл­жение на десетилетия храни­телна недостатъчност.

✓Храната ни все по-често е нискокачествена – рафинира­на, изпразнена от естествено­то си химическо и енергий­но съдържание, раздробена, консервирана, замразявана, изкуствено ароматизирана, оцветена, подсладена с от­ровния аспартам или овкусена с не по-малко вредния глутамат. Всичко това пра­ви храната ни „балсамира­на“, която „не помни откъде идва“, и съвършено лишена от енергийно съдържание. Или в аналогично съзвучие с популярната медийна ре­клама: Храна – „трепач“ за човешкия организъм!

✓ Увреденото храносмилане е друга причина човешки­ят организъм да обеднее на хранителни вещества. Съвре­менни изследвания на На­ционалния здравен институт на САЩ показват, че 93.2% от американската популация страда от т.нар. „синдром на раздразнените черва“, включ­ващ хронична дисбактериоза и разнообразни храносмила­телни проблеми, които огра­ничават достъпа на усвоените хранителни вещества до кръв­та и клетките.

Какво да избереш по време на бременността
Съвременната научна стра­тегия на правилно хранене включва редовното приема­не на биоактивни хранител­ни добавки от разнообразни природни източници за лик­видиране на клетъчния дефи­цит от минерали, витамини и други биоактивни вещества в организма на майката. Това е задължително условие, за да се осигури правилното развитие и растеж на плода през 9-те месеца.
✓ Храни със силна виталност, пораждащи живот: се­мената и техните кълнове, зърнените храни с обвивката и зеленчуците. Те трябва да бъдат ежедневно в менюто ти.
✓ Биоактивни храни – акти­виращи клетъчните процеси: плодовете без семки, семена, сурови маслодайни ядки (без фъстъците).
✓ Биостатични храни: риба и морски дарове; продукти от козе мляко; кисело мляко; прясно бяло сирене; млечни продукти (без прясно краве мляко!); яйца; птици; бели меса; червени меса. Изключително важно е включването в менюто на кълнове, мед и други биогенични храни, както и подхо­дящи хранителни добавки за набавяне на необходимите минерали, витамини, ензи­ми и др.

Как да си осигуриш здраве и жизненост
✓ Свикни да „общуваш“ със слънцето, за да се заредиш с неговата енергия. Излагай се на слънце на изгрев и залез.
✓ Избирай храната си с голя­ма отговорност. Придържай се към природните храни, които са обработвани в най- малка степен.
✓ Приемай химически меди­каменти през бременността само в краен случай.
✓ Поддържай добра чревна флора преди раждането. Тя се влияе от приема на меди­каменти, стрес и др. фактори и затова е добре месец преди да родиш, да взимаш пробиотици.
✓ Пий достатъчно вода – поне 2-3 литра на ден. 4 Движи се! Редовните раз­ходки помагат да не наддаваш прекомерно и да бъдеш жиз­нена до края на бременността си. Нормалното наддаване е 12+2/-2 кг.
✓ Не се стресирай! Има стре­сови фактори, които трябва да изолираш в периода на бременността. Стресът уско­рява дегенеративните процеси и нарушава адаптацията в съединителната тъкан.

Сп. „Моето дете“
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар