Как да повишим защитните сили на организма?

Стресът, неправил­ното хранене, тютюно­пушенето, алкохолът, липсата на сън и физи­ческа активност, прие­мането на антибиоти­ци обезсмислят всички усилия на имунната сис­тема да ни защитава. Лекарите твърдят, че имунитетът не толкова трябва да се стимулира (при това всяка външ­на намеса в тази все още ненапълно проучена система може да бъде опасна), колкото да го подкрепим.

Ако искате да сте здрави – променете на­чина си на живот.

Имунната система е много тясно свързана с нервната, вегетативна­та и ендокринната сис­тема. Когато имунната система отслабне, това води до нарушения във вътрешните органи.

КАК ДА РАЗЧИТАМЕ СИГНАЛИТЕ SOS НА ОРГАНИЗМА

Основните „органи“ на имунната система са: тимус, далак, костен мозък и лимфни Възли. Имунитетът действа на две нива. Първото ниво осигурява физи­ческата и химичната защита на организма I срещу вредните агенти. Тя включва кожата (пър­вата защитна бариера срещу бактериите) и лигавиците, покриващи храносмилателната, дихателната система и урогениталния тракт. Отделяната от нея теч­ност (слюнка, стомашен сок и т.н.) улавя агенти­те, които се опитват да проникнат през някои от тези системи. Второто ниво на имунната сис­тема осигурява защита от проникване в кръв­ния поток на патогенни организми. Тя включ­ва специални клетки (лимфоцити, макрофаги и т.н.), които убиват клетките-агресори или произвеждат антитела срещу тях.

Честите настинки и невъзможността да се отървете от нито една инфекция не са единстве­ният знак, че имуните­тът ви има-нужда от помощ. Разбира се, дис­танционна диагностика едва ли е възможна. Необ­ходимо е да се консулти- има някои признаци, на които все пак си струва да обърнете внимание: те може да се дължат на понижената имунна защита. Това са:

  • сънливост;
  • летаргия, ниско кръвно налягане;
  • петна по езика;
  • болки в мускулите и ста­вите;
  • отпадналост, умора;
  •  повишена тревожност, избухливост;
  • чести появи на гъбични инфекции;
  • безсъние;
  • студени тръпки.

В критичния етап от отслабването на имунитета се появяват хронични заболявания и усложнения. Тук признаците на отслабената имунна система се про­явяват чрез чупливите нокти, лющещата се на­пукана кожа, цъфтящата и без блясък коса.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ

В дългия списък с рис­ковите фактори, които водят до намаляване на имунитета, централно място заемат три пока­зателя: хранене, стрес и липса на физическа активност.

Тъй като имуните­тът е система, за ней­ното възстановяване и укрепване трябва да се приложат комплекс от мерки. Но при едно условие: да направите това само след предва­рителна консултация с вашия лакар.

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар