За сладкия сън на мама и бебе

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

С появата на новия член на семейството бързо става ясно, че сънят на бебето е от първостепенно значение за доброто емоционално и физическо състояние на всички у дома.

 

Ако не помниш кога за по­следно си спала 6 часа без прекъсване, знай, че те раз­бирам прекрасно! Затова в следващите редове ще се опитам да ти бъда максимално полезна с информация за съня на детето и с хитри идеи как да успяваш и ти да си почи­ваш повече :).

0-6 месеца

При раждането си бебето няма усе­щане за ден и нощ така, както ние ги разбираме, нито пък представа за нашия ритъм на бодърстване и сън.

В първите седмици след раждането е нормално то да се буди основно за хранене и за смяна на пелената, а след кратко будуване пак да заспива.

• През първите няколко месеца про­дължителността на непрекъснатия му сън може да е едва 4-5 часа (дори през нощта), след което мъничето се буди, защото има нужда от храна.

• След третия си месец то би могло да спи между 6-8 часа без прекъсване, но, както знаем, малко са късметлии­те родители, които се радват на явле­нието „непробуден сън“ още от тази ранна възраст.

Защо е така?

Причините до голяма степен са чисто физиологични – бебетата имат различни (от възрастните) фази на съня, които се формират още през бременността. Те са: REM – бебето сънува и очите му се дви­жат. REM заема около половината от времето, през което бебето спи, докато при възрастните фазата е значително по-кратка.

 

Non-REM – при която се наблюдават четири етапа: 1. Задрямване – клепачите се затварят; 2. Лек сън – бебе­то се движи, може да издава звуци или да се стряска; 3. Дълбок сън – бебето не се движи; 4. Много дълбок сън – бебето не се движи.

Сънят на малкото представлява последо­вателност от етапи 1, 2, 3, 4, 3, 2, REM, като тя може да се повтори няколко пъти. Бебето може лесно да се събуди между етап 3 и етап 2 и после да е много трудно да заспи отново. Съществуват и редица чисто физиоло­гични причини, които могат да предиз­викат смущения в съня. Детето може да се буди, защото:

  • е гладно;
  • пелената му е мокра или мръсна;
  • му е топло – ако е твърде облечено или температурата в стаята е по-ви- сока;
  • има колики или стомашни неразпо­ложения (през първите 3 месеца);
  • дишането му е затруднено заради за­пушено носле;
  • част от храната му се връща към хранопровода и го дразни (рефлукс) и др.

 

Как да действаш?

След като изключиш възможността за физически дискомфорт, опитай следното:

• Създай усещането за ден и нощ, раз­граничи времето за бодърстване и вре­мето за сън, като през нощта избягваш стимулиращи въздействия (светлина, говор, песни, игри).

• Въведи ритуали, които детето ще асо­циира с настъпващото време за лягане. Вечер това могат да бъдат баня, нежно и отпускащо масажче, след това тиха приспивна песен или приказка. През деня можеш да повтаряш част от ритуала – лягане, песен или приказка за заспи­ване. Нека детето ляга приблизи­телно по едно и също време.

• Откликвай на нуждите му – те могат да бъдат не само физиче­ски, но и емо­ционални, а това ще му помогне да се чувства спокой­но и уверено.

6-12 месеца

Ако сънят на детето около 6 месеца е станал сравнително спо­коен и продължителен, имай пред­вид, че е възможно това да се промени, защото периодът е белязан от много нови моменти в развитието му, а те мо­гат да бъдат причина за доста безсънни нощи.

Защо е така?

Започва се с поникването на зъбчетата, а също така и нарастващата физическа активност, придобиването на много нови умения и опознаването на зао­бикалящия свят. Всичко това може да предизвика превъзбуда и проблеми със съня (тъй като в мозъка се обработва събраната през деня информация). В този период повечето деца преми­нават от три към две дремвания през деня. От друга страна обаче нараства съзнателният интерес към заобика­лящия свят, което може да бъде при­чина детето да се опитва да отбягва дневния сън.

 

Как да действаш?

• Не пропускай момента за лягане! Този съвет е в сила и за по-големи деца. Следи за сигналите, които по­казват, че детето е уморено – прозявки, разсеяност, раздразнителност, и го сложи в леглото веднага след като ги забележиш. Ако пропуснеш момента, умората на детето може да бъде пос­ледвана от свръхактивност и да се ока­же много, много трудно да го сложиш да спи след това.

• Затвърждавай ритуалите и включвай нови. На тази възраст дете­то може да има любима играчка или завивка – давай му я вина­ги преди сън, за да се чувства комфорт­но и уютно.

• Вместо да го люлееш, опитай да го галиш по гръбчето или главичката за успокоение, преди да заспи. Когато затвърдиш този елемент от ритуала при дневния сън и заспиването вечер, можеш да се опиташ да го прилагаш нощем, когато детето се събуди, вместо да го взимаш от леглото.

продължение…

Как да успокоиш плачливото мъниче

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар