Първо море, след това на планина: полезно е за здравето на децата