Как да научите детето да приема сериозно онова, което казвате?