Кога се налага да отложиш ваксината?

Имунизационният календар посочва задължителните имунизации, в кой период от живота на детето и как трябва да се приложи дадена ваксина. Разминаването с тези изисквания става само по медицински показания или по препоръка на лекар-специалист.

 

Какво представляват ваксините?

При ваксиниране омаломощени вируси и бактерии, ко­ито не могат да предизвикат заболяване, се въвеждат в организма, за да може той да изгради защитните си реакции. На практика се симулира заболяване, без да се разболеем. Благодарение на няколкократното поставяне на комплексни ваксини в организма се изработват антитела (своеобразна „памет“ за срещата с болестта).

Временни противопо­казания за поставяне на ваксини:

  • Остро заболяване с температура. Ваксинирането се измества обикновено с 2 седмици до пълното възстановяване на детето.
  • Общо неразположение на детето при пробиване на зъби, съпроводено с ниска температура.
  • Много ниско тегло (под 2 кг) при недоносените бебета. Изчаква се да достигнат възрастта по термин или да качат над 3 кг.

Абсолютни противопо­казания за ваксиниране:

  • Сериозно прогресиращо заболяване на нервната система.
  • Тежка форма на алергия (в обострен период).
  • Имунодефицитни състояния (за ваксиниране с живи ваксини).
  • Тежка реакция при поставяне на предишна ваксина.
  • Алергия към белтък от кокоши яйца или мая (за ваксините, които ги съ­държат).

Нужно е да знаеш

Не бива да се удължава без основание интервалът между отделните приеми на ваксините, защото това намалява ефекта от имунизацията.

Може ли да се откаже ваксина?

Никой не може да те застави да ваксинираш детето си, но трябва да си наясно, че ако взе­меш подобно решение, здравето и животът на рожбата ти могат да бъдат поставени в сериозна опасност, а отговорността за това ще бъде изцяло твоя. Именно поради тази причина съществуват разпоредби, посочващи, че ваксините, включени в имунизационнния календар на страната, са задължителни. Идеята е цялото об­щество да придобие т.нар. „колективен имунитет“ и в случай, че твоето дете не може да бъде ваксинирано по медицин­ски причини, то да бъде защитено от имунизираните около него. Разминава­нето с тези изисквания става по изрични медицински показания, посочени в На­редба 15 за имунизациите в РБ. Ваксината БЦЖ се отлага за по-късно, ако има противопоказания за по­ставянето й: например бебето тежи под 2 килограма, недоносено е или е в тежко здравословно състояние. Ако тази ваксина бъде поставена по-късно, се променя и целият ка­лендар и това трябва да се обсъди с личния лекар на детето.

Кога не се поставят ваксини?

За да се избегнат страничните реак­ции, ваксините трябва да се поста­вят само когато малкото е абсолют­но здраво и няма болни в семей­ството. Никой лекар няма да поста­ви ваксина, ако детето с неразполо­жено. Но ако то е в контакт с други болни от семейството и се разболее след поставяне на ваксината, забо­ляването може да протече по-тежко и да се получат усложнения. Не трябва да се поставя ваксина и ако детето е било в контакт с болни от остри заразни заболявания (например шарка), защото в подобни случаи има инкубационен период. Не е подходящо да се правят имуниза­ции и при епидемия (например грип­на), защото детето може да се разболее от грип няколко дни след поставянето на ваксината и това да доведе до вло­шаване на ефекта от имунизацията и усложнения при протичане на самото заболяване.

При кои деца се налага отлагане на ваксината?

Не всички деца подлежат на ваксина­ция, има и такива, за които това е противопоказно. Такива са малчуганите, при които по някаква причина е въз­никнала реакция от предишната доза ваксина.

Някои от ваксините, особено тези с живи, макар и отслабени вируси, срещу туберкулоза, рубеола и заушка, не бива да се правят на деца, които имат някакъв имунен дефицит или вродени тежки заболявания. Ваксина против коклюш не се слага на деца, които са прекарали инфекция или пък имат тежка прогресираща патология на нервната сис­тема. При деца с алергии се прави противоалергична терапия преди и по време на поставяне на имунизацията. При някои заболявания се налага временно отлагане на ваксина, като периодът е различен в зависимост от патологията. В детската консултативна поликлиника (на ул. „Найден Геров“ 2 в София) има комисия, която дава становище за какъв пе­риод от време, детето трябва да бъде отложено от имуни­зации.

Живите ваксини, които съ­държат в себе си например яйчен белтък, не бива да се правят на деца на една година, които са показали реакция към някои от със­тавките.

Препоръката на д-р Татяна Ралчева, педиатър:

Ние можем до забравим за тежките инфекциозни заболявания, но микробите не ни забравят. Те живеят навсякъде около нас Затова трябва да защитим нашите деца, като ги имунизираме срещу тежките заразни заболявания, срещу които има създадени ваксини. Така ще повишим защитните сили на организма, за да се справи с останалите болести, срещу които все още няма имунизационна защита.

Ако имаш по различни причини дълбоки резерви и притеснения по отношение на въздействието на дадена ваксина върху детето ти, най-разумно е да потърсиш контакт със специалист педиатър или лекар-имунолог, който да състави индивидуален план за неговото ваксиниране.

сп. „Моето дете”

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар