Диагноза: Алергична към пролетта

Съвсем скоро настъпи астрономическата пролет. За някои този сезон обаче, освен слънце, птички и цветя, носи и алергии.

  • Консултант: акад. д-р Богдан Петрунов, алерголог-имунолог в Национален център по заразни и паразитни болести

Пролет моя, моя бяла пролет

Цветя, треви, романтика… За много от нас оба­че пролетта освен леки дрехи е и кашлица и течащ нос — симптомите на поленовата алергия, извест­на повече като сенната хрема. Тя се провокира от цветния прашец (полен), който се отделя във въз­духа, когато започнат да цъфтят растенията и дърветата. Тогава концентрацията му в атмосфе­рата е много голяма, но ти не можеш да го видиш, защото размерът на полена е много малък.

Според акад. д-р Богдан Петрунов има два периода на цъфтеж на растенията – ранен и късен.

Полените на дърветата започват да цъфтят най-рано – през февруари, март – следователно хо­рата, които имат оплаквания тогава, са алергични към този вид полен. Специалистът обаче ни обясни, че дърветата не са толкова големи алергени 3а на­шата страна, колкото тревите. „За Европа и спе­циално 3а България от по-голямо значение е поленът на тревните видове. Те започват да цъфтят обик­новено в края на април и началото на май и продъл­жават до юли, като през този период в атмосфера­та се отделя огромно количество от този цветен прашец“, казва той. След това има втори период на цъфтеж – през септември и октомври, когато цъфтят така наречените къснолетни растения – лапад, киселец, лобода, които също отделят полен, предизвикващ алергии.

Интересното е, че поленовата алергия няма нищо общо с онези бели пухчета, които се отделят във въз­духа, когато цъфтят тополите. Те представляват семенцата на цъфтящите дървета и дразнят не само хората с алергии, но и тези без. Защо тогава през то зи период започваш оплакванията на болните? „Пе­риодът, когато се отделят пухчетата на тополите и всичко навън побелява, съвпада с цъфтежа на треви­те, който е напълно невидим, тъй като размерът на поленовите зърна, които се отделят в атмосферата е нищожен – от 20 до 100 микрона. Те се разпростра­няват в този период, ние ги дишаме и свързваме тези прояви с тополите“, обяснява експертът.

За България поленовата алергия представлява се­риозен проблем, защото тук имаме много благопри­ятен климат и благоприятни условия 3а развитие­то й в периода април, май, юни и дори септември и октомври. Затова е добре да знаеш какви са симп­томите, 3а да ги разпознаеш, в случай че се окаже, че ти или твоя приятелка сте алергични към полени­те. Защото това, че не си била алергична до момен­та, не означава, че алергията ти няма да се „отклю­чи“ и изненадващо да се окажеш с тази диагноза.

Как да разпознаеш алергията

Като цяло симптомите на сенната хрема много приличат на тези на обикновена настинка: киха­не, обилен носен секрет, а понякога – дори главобо­лие, отпадналост, повишена температура. Все пак има някои специфични оплаквания, които ще ти помогнат да различиш алергията от настинката. Според акад. д-р Петрунов, първият признак, под­сказващ, че не става въпрос 3а настинка, е когато симптомите се проявяват в определен сезон – в на­чалото или в средата на пролетта и есента. Освен това симптоми като сърбеж и зачервяване на очи­те, обилно сълзене, дразнене на носа и воднист (а не гъст и жълт) носен секрет също сигнализират, че става въпрос 3а алергично, а не простудно заболя­ване. „Тези оплаквания може да ти се сторят безо­бидни, но не бива да ги подценяваш, защото, освен че водят до пълна неработоспособност, те могат да прераснат в сериозни усложнения“, предупрежда­ва д-р Петрунов. И допълва: „Поленовата алергия е сериозно заболяване, не толкова поради симптомите, които се появяват по време на цъфтежа на растенията и разпрос­транението на полена, а поради факта, че ако не се диагностицира, не се лекува и не се взе­мат съответните про­филактични мерки, тя може да доведе до теж­ки усложнения. В алергологията съществува понятието „единен ди­хателен път“ – т.е. то­ва, което става в носна­та лигавица и в гърлото по време на поленовата алергия продължава на­долу през трахеята, до белите дробове и така на пръв поглед невинната сенна хрема може да се превърне в сериозно заболяване и да доведе до развитието на поленова бронхиална астма“.

В търсене на лек

Има много лекарства и алтернативни методи, които могат да ти помогнат да облекчиш досад­ните симптоми. Тук влизат всички видове симп­томатични лекарства – таблетки, капки 3а нос, капки и спрейове 3а очи, които можеш да си купиш от аптеката. Д-р Петрунов съветва да не чакаш да се появят оплакванията, а да започнеш отрано приема на съответните лекарства: „Още преди началото на сезона – в края на април или началото на май – е добре да започнеш подготовка с меди­каменти, 3а да могат да бъдат потиснати симп­томите на заболяването, които се появяват през втората половина на май, когато е най-обилният цъфтеж на тревите“, казва специалистът. Важно е да знаеш, че тези лекарства, както личи от име­то им, само облекчават симптомите на алергия­та, а не я лекуват.

Основният и най-ефективен метод на лечение е алергенната имунотерапия. Какво представлява? С помощта на алергенни препарати (специфични би­ологични продукти, получени от съответните поленови зърна) се открива точният причинител за алергията ти (т.е. към кой точно полен си алергич­на) и след това започва имунизацията на организма ти със съответния алерген, което постепенно пре­махва алергията ти към полена.

Какви са предимствата? „Методът на алергенна имунотерапия ти осигурява имунизация против по­лена, към който си алергична, до 10 години. И още по- важното – тя не позволява на заболяването да прог­ресира и да доведе до бронхиална астма, както и на­малява риска от алергизация към друг алерген“, обяс­нява д-р Петрунов. Единственият недостатък е, че се провежда за по-дълъг период от време – пълният курс продължава три години, но за сметка на това пък ти осигурява не по-малко от 90% намаляване на симптомите и клинично подобрение. При това це­ната на една шестмесечна терапия е 30 лв.

Ако си решила да се лекуваш с имунотерапия, трябва да знаеш, че е добре тя се проведе преди сезона. Според д-р Петрунов трябва да я започнеш през октомври-ноември на предишната година, за да може, когато дойде сезонът на алергиите – април, май, юни, имунитетът ти да се справи с действие­то на полените.

И още нещо, което е важно да знаеш: у нас има много добре развита алергологична мрежа и добри специалисти. „В страната ни има около 100 души сертифицирани алерголози и около 60 алергологични кабинети, където можеш да намериш компетент­на помощ“, казва експертът. Така че вземи най-пос­ле мерки срещу кашлицата, течащия нос и сълзящи­те очи, които те мъчат през онези няколко месеца в годината.

Не подценявай начина си на хранене

Тревните полени имат общи съставки с някои храни, осо­бено с плодовете. Много чес­то хората, които са алергични към даден полен, са алергични и към определен вид плодове, например крушите или ябъл­ките, защото имат специфич­ни съставки (така наречените антигени), които ги има и в полените, и в плодовете. Затова е важно да разбереш от лека­ря си кой вид полен е отгово­рен 3а твоята алергия и с кои плодове има общи съставки, 3а да избягваш консумацията им. Това, което не е препоръчител­но 3а всички страдащи от този вид алергия, е консумацията на въглехидрати. Тук влизат медът и домашните конфитюри.

Трябва да внимаваш и с количе­ството ядки, които похапваш, особено с бадемите, фъстъците и лешниците.

Ако страдаш от поленова алер­гия, е добре да ограничиш и броя на коктейлите. Акад. д-р Петрунов казва: „Алкохолът засилва алергичната реакция през този период, защото раз­ширява кръвоносните съдове в носната лигавица и в гърлото, което позволява много повече поленови зърна да проникнат в кръвоносните съдове и оттам да се получи по-силна реакция“.

Без проблеми

Профилактиката на тази алергия включва няколко на пръв поглед незначителни, но много важни неща, които, ако страдаш от нея, е добре да станат част от ежедневието ти по време на активния цъфтеж на растенията.

Излизай колкото се може по-малко навън и избяг­вай разходките из парковете и градините, защото там концентрацията на полен е много по-голяма.

Мий лицето си колкото се може по-често през деня, защото така ще отмиеш поленовите зрънца, които са полепнали по него.

Когато се прибереш вкъщи, веднага съблечи дрехите, с които си била облечена през деня и ги изтърси навън.

Носи шапка и всяка вечер си взимай душ и из­плаквай косата си, защото по нея също полепват полени.

Направи промивка на носа си. Поленовите зър­на полепват по косъмчетата в носа и остават да действат продължително време. Ако го промиеш обаче, ще намалиш значително тяхното действие.

Носи тъмни очила, защото очите ти са много чувствителни през този период. Така ще намалиш риска от зачервяване и сълзене.

Проветрявай стаята си, когато навън вали, за­щото дъждът сваля полените на земята и намаля­ва разпръскването им от растенията. Можеш да го правиш и вечер, защото тогава цикълът на от­деляне на полена е много по-слаб. Ако навън е сухо и ветровито, през деня задължително дръж прозорците затворени, защото тогава навън насите­ността на полени във въздуха е най-голяма.

Ако страдаш от поленова алергия, тогава по-добре прекарай лятната си почивка на морето, а не в планината. Заради влажния морски въздух, концентрацията на полени през юни там е по- малка, за разлика от планините, където тревите започват да цъфтят по-късно.

Намали или най-добре спри цигарите. „Катего­рично е доказано, че цигарите рязко увеличават риска от алергизация. Те стимулират образуване­то на специфичните алергични антитела, които създават условия 3а алергичната реакция“, преду­преждава д-р Петрунов.

Алергии на червения килим

Известните личности също стра­дат от алергии, при това те са при­нудени да се справят със симптоми­те им пред погледите на всички.

Бритни СпиърсАлергична е към жилото на осите, а според злите езици – и към бельото….

Дрю БариморТя може да е нарекла продуцентската си компания ивете, но целта и определено не е да привлича пчелите – алергична е към жилото им.

Кейт МидълтънТя е алергична към конете. Може би затова Уилям не я взе на бял кон.

Тайгър УудсТой страда от поленова алергия. Като имаме предвид, че е състезател по голф и прекарва по-голямата част от живота си на тревни поляни, това си е сериозен проблем.

Никол Ричи, Тайра Банкс, Аланис МорисетВсички те са алергични към котките.

  • Cosmopolitan

 

 

Всичко за алергиите в 16 важни въпроса

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар