Да посрещнем топлия сезон с плосък корем

1. Седнете на пода с опора върху ръ­цете отзад. Изпънете краката напред и ги съединете. Вдигнете ги от пода. „Изпишете“ с тях във въздуха числата от 0 до 9. Отдъх­нете и повторете упражнението още веднъж.

2. Седнете на пода с опора върху ръ­цете отзад и изпънати крака напред. Вдигнете десния крак, прехвърлете го върху левия, като с пръстите докос­вате пода. Отново изправете крака и го върнете в изходно положение. Сме­нете крака. Изпълнете упражнението 20 пъти с всеки крак.

3. Лег по гръб на пода. Опънете ръце­те по дължината на тялото, изпънете краката на пода. Запазвайки положени­ето на ръцете, преминете в седящо положение, като държите раменете разтворени. От седящо положение се върнете в изходно. Повторете упраж­нението 15 пъти. При изпълнението на това упражнение трябва да следите всички части на тялото да работят правилно. Сядайте така, че раменете да остават разтворени, вратът – из­пънат, гърбът – изправен.

Когато сядате, се изтегляйте наго­ре с гръдния кош. При връщането в изходно положение се опирайте на пода първо на кръста, после на ло­патките, а след това на главата. За да усложните това упражнение, мо­жете да сложите ръцете на тила, да ги изпънете напред или нагоре и да сгънете краката в коленете.

4. Лег по гръб на пода, ръцете опъ­нати настрани, краката – изпънати напред. Вдигнете краката, без да ги свивате в коленете и ги пуснете об­ратно. Гърбът в областта на кръста трябва да се притиска към пода. Пов­торете упражнението 20 пъти.

5. Лег по гръб на пода. Сложете ръцете на тила и вдигнете краката над пода така, че те да образуват ъгъл от 30 с него. Представете си, че карате велосипед. Изпълнявайте това упражнение в продължение на 1 минута.

6. Легнете отново по гръб. Краката са полусгънати, стъпалата лежат на пода, а ръцете са покрай тялото. Отделете главата и раменете от пода, сгънете гърба и сложете ръцете върху коленете. Дръжте ги така 2 секунди и бавно се върнете в изходно положение. Повторете 15 пъти.

7. Легнете по гръб, повдигнете краката нагоре, като леко ги свиете в коленете и ги кръстосате в глезените. Ръцете са на тила. Свивайки гърба, повдигнете главата и раменете от пода и погледнете към краката (за повдигането използвайте мускулите на корема, а не на врата и ръцете), след това се върнете обратно, без да слагате главата и раменете на пода. Повторете упражнението 5 пъти.

Твоето най-добро тяло – само за три месеца!
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар