Това е упражнение за здравето и младостта на целия организъм!