Вместо да се караше колегите си и да се излагаш, овладей гнева си!

  • На всеки му се е случвало да си изпусне нервите на работното място. Грозни думи, неуместни жестове и презрителни и надменни погледи – на бойна като на бойна!

Доказано е, че колкото по­вече хора споделят едно работно пространтсво, толкова по-голяма е ве­роятността поне веднъж седмично да се стигне до неуместна ситуация – от работен мини-скандал до истинско цунами! Интересно е, че процентът за тази вероятност се увеличава в пъти, ако на работното място преобла­дават жени. Да си го признаем – ние сме много по-податливи на конфронтации и сплетни, отколкото силният пол. Госпо­дата, за разлика от дамите, са по-умерени и обрани както в из­казванията, така и в действията си. Импулсивните емо­ционални изригвания са чужди на по-голям процент от мъжете, що се отнася до работна­та сфера. Ние пък, надарени с темпе­рамент и понякога пиперлив език, абсо­лютно нехаем за това, че изпускаме нервите си в най-неподходящата среда – пред колегите в офиса, и сме способни да се хвърлим с всичка сила в задаващата се буря, без да мислим за после­диците. А те може да са големи!

Никой не обича скандал­джии и жени с лабилни нерви в офиса, така че ако харесваш работа­та си, помисли добре, преди да хвърлиш ня­колко обидни реплики на опонента си пред всички колеги и дори пред шефа си. И все пак, ако стресът избие

и неусетно се озовеш в подобна неприятна ситуация, разбери как може да овладееш положението, без да падаш на нивото на офисния скандалджия и да излезеш с дос­тойнство и без рани от военното положение.

Демонът се храни с гняв

Не е нужно да си будист, за да зна­еш мъдростта, че демонът на гнева се храни с гняв. Какво означава това? Когато някой прояви откри­то пренебрежение и си позволи да обиди теб и твоя труд – не бързай да му отвръщаш със същото. Да от­върнеш на удара с удар е възможно най-грешното решение на пробле­ма. Когато някой ти се развика, особено на работното място, ако отвърнеш на вербалната атака само ще нажежиш още повече напреже­нието! В крайна сметка, опонентът ти само това чака – да му отвър­неш със същото, той живее за този момент. Решението – усмихни се, дори и ако трябва иронично, но се усмихни и отмини подмятането и изказването. Освен, че ще объркаш опонента си и няма му дадеш шанс да се развихри още повече, ще по­кажеш пред другите, че си по-разумната страна, която отстъпва..

Интелект и разум

Ако все пак ситуацията е такава, че нападат конкретни твои действия и подценяват работата ти безцеремонно, вместо да вдигаш скандал, открито поговори и обсъди пробле­ма, но спокойно. Например, ако шефът или прекият ръководител ти вдигне грозен скандал пред всички и обиди работата ти, за която ти толкова си се старала, не унивай и не плачи, никога не плачи! Вмес­то това смело и културно обясни, че работиш съвестно и от сърце и няма да търпиш и толерираш подобно отношение. Гледай да контролираш емоцията си в този момент, колкото и да ти е трудно и се бори за правата си до край, но интелигентно и с прямота. Не си позволявай да падаш на нивото на онзи, който си позволява да те унижава, особено публично.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар