Когато очите ни са преуморени

На повечето от нас ни се налага по цял ден да гледаме в монитора на компютъра. Затова в края на деня очите ни са уморени и зачерве­ни. Предлагаме ви ня­колко лесни упражнения за отмора по време на работа.

В действителност положе­нието не е чак дотам пла­чевно, колкото се опитват да го изкарат понякога. Трябва да признаем, че не компютъ­рът е виновен за влошаването на зрението ни, а по-скоро нашето неспазване на елемен­тарните норми за хигиена при работа с него. Преди всичко обърнете внимание, че екра­нът на дисплея трябва да бъде разположен малко над нивото на очите ви. По този начин ще се разтоварват тези групи очни мускули, които са най- напрегнати при обичайната насоченост на погледа – на­долу и напред. Очите се уморяват и от резки­те контрасти на светлината. Често в офиса човек работи с компютъра, а на бюрото сто­ят две силни лампи, които са насочени право в лицето му. Остра болка в очите, засилено сълзене на очите, главоболие – всичко това е резултат от неправилната организация на работното място или на това в дома ни. Преди да сед­нем пред компютъра, трябва да проверим осветлението на своето работно място. Лампа­та, която стои на бюрото, може да се закрие със син филтър, за да се доближи максимално нейната яркост до яркостта на екрана на монитора. Добре е стените около дисплея също да бъдат в син цвят.

Напрегнатост в зрението въз­никва и поради продължител­на работа без прекъсване. На всеки 40-45 минути трябва да се правят упражнения, на­сочени към разтоварване на очните мускули. Още в древ­ността лекарите са препоръч­вали разнообразни движения на очите за подобряване на кръвообращението. Опитайте по време на своите почивки да направите няколко лесни упражнения и веднага ще почувствате облекчение. Ето няколко комплекса за отпус­кане на очните мускули.

 1. Комплекс упражнения
 • Плътно затваряйте и ши­роко отваряйте очи 6-7 пъти с прекъсване в продължение на 30 секунди.
 • Погледнете нагоре, надолу, наляво, надясно, без да обръщате главата.
 • Въртете очите си в кръг: надолу, надясно, нагоре, на-ляво и след това в обратна посока.
 • Бързо мигайте с клепачи в продължение на 1-2 минути.
 • Затворете клепачите си и ги масажирайте с кръгови движения на пръстите си 1 минута.
 • Упражненията могат да се извършват в седнало положение, повтаряйки всяко от тях 2-3 пъти с прекъсване от 1-2 минути. Общата продължителност на упражненията е 10 минути. Второто и третото упражнение могат да се правят не само с отворени, но и със затворени очи. Най-важното е да ги правите редовно и тогава те ще дадат желания резултат.
 1. Комплекс упражнения
 • Седнете, като се облегнете на гърба на стола, затворете очи и поставете ръцете на бедрата. Поседете така 15-20 секунди да се отпуснете.
 • Извършвайте кръгови движения с главата в едната посока, а после в другата. Повторете това 4-5 пъти. Масажирайте с пръсти тила и врата.
 • Силно стиснете очи за 4-6 секунди, после ги отворете пак за толкова. Повторете 5-7 пъти.
 • Наведете глава към гърдите, а после назад, за да отпуснете мускулите на врата. Правете това бавно 3-5 пъти.
 • Гледайте пред себе си в далечината 3-4 секунди, после прехвърлете погледа си на върха на носа и го задръжте 3-4 секунди. Повторете 5-7 пъти.
 • Затворете очи и с меката част на пръстите леко натискайте горния клепач в продължение на 3-4 секунди. Свалете пръсти и поседете със затворени очи 3-4 секунди. Повторете 4-5 пъти.
 • Поставете ръце на кръста и движете лактите напред и назад. Повторете 3-4 пъти.
 • Затворете очи и направете кръгови движения с очните ябълки. На всеки 4-5 секунди сменяйте посоката.
 1. Комплекс упражнения
 • Облегнете се на стола и проследете с очи как вашият пръст бавно се отдалечава от тях на разстояние 50 см, а после се приближава. Повторете 8-10 пъти, като сменяте ръцете.
 • Седнете, отпуснете се, после рязко напрегнете мускулите на цялото си тяло и отново се отпуснете. Упражнението трябва да се направи поне 3 пъти.
 • Отпуснете се, поставете ръце на кръста и поемете дълбоко въздух. После бавно издишайте през тясна струя в продължение на 5 секунди, обтягайки корема. Повторете 3-4 пъти.
 • Мигайте бързо в продължение на 1-2 минути.
 • Извийте се назад и се опънете, вдигайки ръце нагоре.
 • Върнете се в изходно положение.
 • Направете с отворени очи движения нагоре-надясно, на- горе-наляво, надолу-надясно, надолу-наляво. Продължителността на упражнението е 15-20 секунди.
 1. Комплекс упражнения
 • Седнете изправени, отпуснете се, поставете ръце на тила. Поемете дълбоко въздух и силно притиснете глава към дланите. Това упражнение е полезно за укрепване на мускулите на врата.
 • Въртете очи, стараейки се да видите колкото се може повече от лявата си страна, а после от дясната. Повторете 5 пъти.
 • Седнете изправени, опрете ръце на седалката на стола и повдигнете високо рамене. Това упражнение помага за вашата по-добра осанка.
 • Седнали на стола, повдигайте краката си свити, аги сваляйте изправени. Упражнението е за укрепване на стомашните мускули.
 • Затворете клепачите си, масажирайте ги с пръсти с кръгови движения. Упражнението подобрява кръвообращението и отпуска мускулите на очите.
 • Бавно местете поглед от пода върху тавана и обратно. Главата остава неподвижна.
 • Извършвайте бавни кръгови движения с очи първо в една, а после в друга посока.

Правете бавни движения с глава наляво и надясно.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар