Знаете ли за какво да внимавате, когато купувате имот?

Най-важните неща, които трябва да знаете, когато решите да купувате апартамент или къща от частно лице, ще ви помогнат да избегнете някои клопки. Първото и основно действие е да видите имота. Предполагаме сте наясно, че снимките,...

Напишете завещание, с което да се спази личната ви воля

Повечето завещания се правят публично достояние Завещанието ви обикновено се превръща в обществено-достъпен документ, след като се уредят формалностите. Затова ако в него има клаузи, разкриващи тайни, които бихте предпочели...

Какво трябва да знаете, когато пишете завещанието си?

Завещанията не са само за бога­тите Който и да сте, колкото и пари да печелите (малко или много), трябва да имате завещание. Защо ли? Най-вече за­щото ако имате деца под 18 години, мо­жете да оставите инструкции кой да им бъде...

Проучете внимателно правните задължения към завещанието

Проучете какво не се включва в завещанието ви Често срещана греш­ка при планирането на унаследяването е предположението, че завещанието има решителната дума и анулира вся­какви предишни споразумения. То са­мо урежда...

Разбийте „фишинг“ измамите и не се доверявайте на съмнителни писма в пощата

Крадците на самоличност биха предпо­чели да сте мързеливи, но все пак вни­мавайте. Ако някога получите имейл, който изглежда, сякаш е изпратен от вашата банка, брокер или друга финан­сова институция, уверете се със сигур­ност,...

Пазарувайте само от сигурни интернет магазини

Пазарувайте само от сигурни интернет магазини. Крадците могат… да фалшифицират дори катинарчето или ключа.   Когато правите по­купка през защитена връзка, уебадресът на търговеца в полето в браузъра трябва да се промени...

Изберете си трудна за разбиване парола в интернет

Така както не тряб­ва да давате ПИН кода на дебитната си карта на непознати, е важно и да пазите паролите си в интернет.   В противен слу­чай компютърните хакери могат да по­лучат достъп до финансовите ви данни, имейл акаунта...

Как да се защитите от кражба на самоличност?

Актуализирайте непрекъснато за­щитата на компютъра си Софтуерни­те компании не искат да използвате “взети под наем” или по друг нелегален начин инсталирани програми за защи­та на личната информация, но пък ха­керите...

Как да процедирате ако попаднете на дефектна стока?

  Дефектни стоки? Използвайте правата си максимално По закон всички стоки, продавани в магазините, трябва да са със задоволително каче­ство, годни за употреба и да отговарят на направеното описание – ако това не е...

Дефектни стоки? Използвайте правата си максимално!

Запознайте се с правата си В наши дни не е необходимо да имате правно образование или достъп до библиотека­та на Правния факултет на Софийския университет, за да проверите каква е по­зицията ви в повечето случаи. Често...