Проучете внимателно правните задължения към завещанието