Разбийте „фишинг“ измамите и не се доверявайте на съмнителни писма в пощата

Крадците на самоличност биха предпо­чели да сте мързеливи, но все пак вни­мавайте.

Ако някога получите имейл, който изглежда, сякаш е изпратен от вашата банка, брокер или друга финан­сова институция, уверете се със сигур­ност, че подателят е верен. Крадците често изпращат фалшиви писма (из­вестни като „фишинг“) от имейл адре­си, съдържащи в себе си някои елемен­ти от името на реномирана институ­ция – просто за да ви заблудят – като понякога включват лоши или добри но­вини (които обаче са фалшиви) в имей­лите си, за да ви накарат да реагирате мигновено.

В тях може да искат лична информация като потребителско име, парола, но­мер на кредитна карта или на банкова сметка. Или може да е капан, в който крадецът на самоличност иска да ви подмами, като ви накара да кликнете върху даден линк. Вместо да ви препра­ти към официалната страница на ин­ституцията, от която уж идва, линкът ви изпраща на фалшива уебстраница, хитро изпипана, така че визуално да прилича на истинската. Там крадецът ще се опита да изтръгне от вас колкото се може повече лична информация като паролата ви, ЕГН или моминското име на майка ви.

Ако имате подозрения, разпечатайте имейла, обадете се във финансовата институция, от която се твърди, че е из­пращачът, и говорете с техен представи­тел. Ако използвате онлайн банкиране, отидете директно на страницата на бан­ката, като напишете адреса в браузъра.

4 начина да се защитите от кражба на самоличност

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар