Напишете завещание, с което да се спази личната ви воля

  • Повечето завещания се правят публично достояние

Завещанието ви обикновено се превръща в обществено-достъпен документ, след като се уредят формалностите. Затова ако в него има клаузи, разкриващи тайни, които бихте предпочели да не видят бял свят дори след смъртта ви, обсъдете това с адво­ката си.

  • Решение как да завършите жи­вота си

Никой не иска да мисли за това, но рано или късно неизбежното настъп­ва. За съжаление за много хора смъртта е предшествана от период, в който не са в състояние да вземат решения за себе си. Ако сте жертва на катастрофа или внезапно се разболеете тежко, това мо­же да ви се случи на всяка възраст. Мал­ко хора планират в тази насока – но ако го направите, ще се погрижите не само да се спази желанието ви, но и ще спе­стите на близките си много мъка и проблеми.

  • Пълномощно

То ви дава право да посо­чите, някой друг — пълномощник – кой­то да вземе решение вместо вас и да се грижи за делата ви, ако не сте в състоя­ние да го правите сами. Предлага за­щитни механизми против злоупотреба и позволява на пълномощника ви да взема решения по финансови и здравни въпроси, както и по такива, касаещи личното ви благосъстояние. Това е ком­плексен документ и ще ви е нужен адво­кат, който да го подготви.

  • Предварителна директива

Можете да изготвите предварителна директива (или „лична воля“), с която да изразите желанието относно конкретна медицин­ска терапия. Стандартните бланки са достъпни на много места. Всеки отказ от медицинско лечение, който направи­те предварително, е законообвързващ, стига да покрива ситуацията, която се е създала. Тъй като е трудно точно да се опише какво конкретно би могло да се случи, препоръчва се да напишете волеизявление, с което да дадете насоки на медицинския персонал, който би се гри­жил за вас. Ако назначите пълномощ­ник по здравни въпроси, това не би би­ло така правно обвързващо, както ако използвате друг пълномощник, макар че със сигурност би било ценно да има някой, който да предаде волята ви на грижещите се за вас лекари.

 

Това, което не знаете за данък наследство

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар