Какво трябва да знаете, когато пишете завещанието си?

  • Завещанията не са само за бога­тите

Който и да сте, колкото и пари да печелите (малко или много), трябва да имате завещание. Защо ли? Най-вече за­щото ако имате деца под 18 години, мо­жете да оставите инструкции кой да им бъде настойник. Ако не направите заве­щание, имуществото ви ще стане обект на правилата при липса на такъв доку­мент, които могат да доведат до непред­видени последствия.

Например къщата може да не остане за половинката ви. Ако сте живели с ня­кого без сключен брак, той/тя може да не получи нищо. Децата ви може да по­лучат по-малко, отколкото сте искали. Ако нямате наследници, всичко може да бъде прехвърлено на най-близката ви роднина – дори това да е някой, когото не сте виждали от години. А ако нямате живи роднини, всичко отива в държав­ната хазна.

Ако починете, без да имате завеща­ние, това може да увеличи задължение­то към данък наследство. Не можете да определите какво погребение искате. Не можете да оставите пари за благотвори­телност. Нямате думата кой да се погри­жи за делата ви. Липсата на завещание прави делбата на имота ви изключител­но трудна и може да отнеме месеци или дори години, за да се реши. Може да оз­начава страхотен стрес и болка за най-близките ви хора в най-лошия момент, както и да е причина за вражда в семей­ството ви.

Убедихте ли се? Всеки зрял човек трябва да има завещание и да го преглежда редовно и след всяка голяма промяна в живота си, като например сватба или раждане на дете.

  • Прочетете завещанието внима­телно, преди да го подпишете

Сигур­но сте платили на адвокат, за да не се борите с правния език, но е изключи­телно важно да прочетете завещанието си задълбочено, преди да го подпишете. Макар правните кантори да не искат то­ва да се знае, повечето завещания се сглобяват от няколко стандартни шаблона. Всичко това може да доведе до по­явата на неточна информация (или из­пускането на вярна такава) в крайния вариант.

 

Вижте съветите на най-добрите бракоразводни адвокати

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар