Изберете си трудна за разбиване парола в интернет

Така както не тряб­ва да давате ПИН кода на дебитната си карта на непознати, е важно и да пазите паролите си в интернет.

 

В противен слу­чай компютърните хакери могат да по­лучат достъп до финансовите ви данни, имейл акаунта ви, информация за кре­дитните ви карти и онлайн банкирането. Ето няколко насоки:

  • Не използвайте рождени дни, име­ната на децата, датата на някоя годиш­нина или друга лична информация. То­ва са първите данни, които крадците и хакерите ще използват, когато се опит­ват да разбият паролите ви.
  • Не си мислете, че името на половин­ката ви (или всяка друга лесна парола), написано обратно, ще ги затрудни мно­го. Хакерите имат програми, които ще засекат написаните обратно думи.
  • Не използвайте една парола за раз­личните си акаунти. Ако онлайн крад­ците разберат коя е, здравата сте загазили.
  • Избирайте пароли, които имат и букви, и цифри. Спрете се на парола, която дори няма смисъла на дума – прос­то нахвърляйте някои букви и цифри. И често сменяйте паролите си.

Как се прави…унищожаване на лична информация?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар