Пазарувайте само от сигурни интернет магазини

Пазарувайте само от сигурни интернет магазини. Крадците могат… да фалшифицират дори катинарчето или ключа.

 

Когато правите по­купка през защитена връзка, уебадресът на търговеца в полето в браузъра трябва да се промени от „http“ на „https“ и чес­то в долния край на страницата ще ви­дите катинарче или ключ като символи за наличието на защитена връзка.

Ра­ботната група за борба с фишинга, браншова организация, бореща се с то­зи тип измами, предупреждава, че крад­ците могат да фалшифицират както „https“, така и катинарчето или ключа с цел да откраднат информацията за кре­дитните или дебитните ви карти.

За да избегнете това, първо се увере­те, че собственоръчно сте написали ин­тернет адреса на страницата (вместо да кликвате на линк от друг уебсайт) и ко­гато видите катинарчето, кликнете два пъти върху него. Ако показаният адрес не съвпада със защитния сертификат, не продължавайте с транзакцията. Съвре­менните интернет браузъри могат да се настроят да ви предупреждават, ако из­пращате информация към незащитен уебсайт.

  • Проверявайте кредитния си ба­ланс

За да се уверите, че никой крадец на самоличност не може да прави раз­ходи за ваша сметка и да повлияе на личния ви кредитен рейтинг, редовно изисквайте копие от кредитното си досие, за да видите кои финансови асо­циации са имали достъп до данните ви. Особено полезно е да го направите няколко месеца след смяна на имот, в случай че някаква лична информация се е изгубила или е останала на старото място.

 

Плюсове и минуси на онлайн пазаруването

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар