Как да се защитите от кражба на самоличност?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

  • Актуализирайте непрекъснато за­щитата на компютъра си

Софтуерни­те компании не искат да използвате “взети под наем” или по друг нелегален начин инсталирани програми за защи­та на личната информация, но пък ха­керите са изключително щастливи от това. Така е, защото нелицензираният софтуер против шпионски програми, личните firewall (защитна стена) и ан­тивирусни програми нямат право на безплатна софтуерна актуализация. Има си причина, поради която всички тези актуализации се предлагат: крад­ците на самоличност непрекъснато на­мират начин да заобикалят съществува­щия софтуер, за да получат достъп до хард диска на компютъра ви и да от­краднат паролите ви и финансовата ин­формация.

Като използвате защитен софтуер, който не е бил актуализиран, е все едно да си слагате ваксина против грип от миналата година – няма да действа. За допълнителна защита сложете парола на файловете с поверителна лична ин­формация като номер на кредитна кар­та или банкова сметка. Просто изберете менюто „Помощ“ на компютъра си и следвайте инструкциите. Настройвайте компютъра си автоматично да инстали­ра последните актуализации.

Следете обема на pop-up ads (изска­чащи прозорци с рекламни съобще­ния), като избягвате да кликвате върху тях, тъй като така може, без да искате, да инсталирате шпионски софтуер. Вед­нага след като настроите безжичната си мрежа у дома, я защитете с парола и код. Ако инсталирате безплатен соф­туер, подробно четете лицензионното споразумение, пазете се от разкрития, според които информацията, събрана за вас, ще се изпрати на уебсайта на компанията.

  • Унищожете нежеланата поща

Един от най-често срещаните начини, по които измамниците се сдобиват с чужда самоличност, е, като „преровят боклука“. Някои конкретни елементар­ни предпазни мерки могат да намалят риска: преди да изхвърлите какъвто и да е документ, съдържащ лична инфор­мация, първо го скъсайте или още по- добре, пуснете го през хартиения шредер, за да не могат любопитните погле­ди да прочетат или дешифрират инфор­мацията. Същото се отнася и за финан­совите извлечения, които изхвърляте. Нежеланата и непрочетена рекламна поща може да съдържа лични данни – дори рождената ви дата – и може да по­служи на всеки крадец на самоличност.

  • Върнете самоличността си

Добра­та новина е, че властите стават все по­добри в залавянето на високотехноло­гични крадци, които се представят за някой друг с цел парична облага. Ако обаче сте станали жертва на кражба на самоличност, веднага докладвайте в по­лицията. Не се паникьосвайте, а дей­ствайте бързо.

Ще ви се наложи да попълните ня­кои документи, но това ще трябва да го свършите дори ако наемете някой да ви помогне в процеса. Според статистиката при повече от половината случаи на кражба на самоличност жертвите са прекарали по-малко от 24 часа в изясня­ване пред властите как е станало това.

 

4 начина да се защитите от кражба на самоличност

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар