4 начина да се защитите от кражба на самоличност

кражба на самоличност

Пазете своя ЕГН

Бъдете много пред­пазливи на кого давате своя ЕГН, тъй ка­то това е чист подарък за крадците на са­моличност. Затова избирайте с кого го споделяте. Обикновено ви трябва за не­ща, свързани с работата или данъците. Дори и тогава се въздържайте да го раз­кривате, докато не се убедите, че е на­пълно наложително. Например когато попълвате молба за кандидатстване на работа, можете да не казвате вашия ЕГН, докато не ви предложат конкретна оферта. Пазете личната карта, задгра­ничния паспорт и шофьорската си книжка. Ако попаднат в ръцете на крад­ците, от ваше име могат да бъдат извър­шени престъпления.

 

Пазете кредитните си карти

Повечето измами в интернет, по теле­фона или през пощата се получават в резултат на откраднати карти. Ако сте ги изгубили или са ви ги откраднали, незабавно ги блокирайте.

 

Не разкривайте ПИН кода си и дру­ги подробности

Когато давате номера на картата или лична информация по телефона, по интернет или в магазина, уверете се, че никой не ви подслушва и не вижда какво пишете. Прикрийте кла­виатурата, докато въвеждате ПИН кода на банкомата или на касата и внимавай­те за „шпиони през рамо“, които може да ви наблюдават. Ако мислите, че може някой да е видял ПИН кода ви или да е копирал картата ви, незабавно промене­те кода си на друг банкомат. Изберете число, което е трудно за отгатване и ни­кога не използвайте един и същи код за различни карти. Разчитайте на различ­ни пароли за отделните си карти.

 

Банкови и картови извлечения

Погледнете ги веднага щом ги получи­те. Ако забележите транзакция, която ви е непозната, незабавно се свържете с банката или картоиздателя, които ще имат грижата да направят последваща проверка и потвърждение и ако е необ­ходимо, ще докладват криминалната дейност в полицията.

 

Как да прецените дали един адвокат е добър?

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар