Тръгни си час по-рано от работа (без да ядосаш шефа)

Въобще няма да те караме да „бягаш от час“, а ще ти покажем как да си по-експедитивна и ефективна дори и при най-дългия To Do списък

Часът е 7 и половина вечер­та, приятелите ти бла­жено отпиват от уиски­то си в любимия ви бар, а ти седиш на бюрото и се тюхкаш, че отново си се забавила с важна задачка. Звучи ли ти познато? А дали не си си виновна сама, защото си се мотала във вре­мето, когато е можело да свър­шиш работата най-ефектив­но? Ето как да менажираш по-добре работния си процес така, че в 6 да си напълно готова за коктейли. Правило първо: проче­ти тази статия в обедната си почивка!

Всяка сутрин свършвай първо най-важната си работа
Нека да познаем – когато оти­деш сутрин на работа, първо преглеждаш мейла си, след това проверяваш какво се случва във фейсбук, може би прочиташ едно-две заглавия от новините и тогава, евентуално, започваш работа? Съветваме те да проб­ваш следното за една седмица – когато стигнеш в офиса, пър­вото нещо, което да направиш, след като включиш компютъра и си сипеш кафе, е да започнеш с най-важното и спешно нещо, което имаш за деня. Обмисли кое е то в края на предния рабо­тен ден, за да не губиш време в съзерцание на дългия си списък със задачи, без да знаеш откъде да започнеш. Не само че „ще ти падне камък от сърцето“, кога­то довършиш работата, но и ще си заредена с енергия и инер­ция за следващата си задачка.

Подготвяй се за работна среща като за парти
Хубаво ще е, ако можеш и да се забавляваш на работа толко­ва, колкото на купон, но не това ни е идеята. Имаме предвид, че когато отиваш у приятели, не е толкова важно какво вино ще занесеш, колкото това да прис­тигнеш навреме и да помогнеш с вечерята с каквото можеш. Когато имаш бизнес среща, не си позволявай да закъсняваш, нито да се появяваш неподготвена.

Говори първа и фокусирай внима­нието на събеседниците си вър­ху ефективни решения и дейст­вия, а не върху празни приказки. Запази обсъждането на последни­те новини от сферата за накрая. Когато ти зададеш тон за това да не се губи излишно време, може да разчиташ на същото в замяна.

Внимавай с разсейващите фактори…
…Независимо дали става дума за колегата, който се появява на бюрото ти само да сподели в кой ресторант е вечерял сно­щи, за телефонно позвъняване по незначителен въпрос или пък за най-добрата ти приятелка, коя­то точно сега е решила да си излее мъката си. Не позволявай на безполезни неща да те раз­сейват от работата и крайни­те ти срокове. Нямаш основания да се чувстваш гузна, ако прос­то изключиш мобилния си, не вдигнеш на майка си (да, дори на нея) и кажеш на колегата: „Изви­нявай, но довършвам нещо. После ще ти се обадя.“ Всеки, който цени добре и навреме свърше­ната работа и уважава усилия­та ти, ще разбере за какво ста­ва дума.

Бъди организирана
За да избегнеш търсенето на „онзи важен доклад“ в продълже­ние на 20 минути из папките по бюрото, чекмеджетата и дори съседните бюра, оставяй проек­тите/документите, по които работиш, най-отгоре на бюрото си. Всичко друго прибери в шкаф­чето или пък подреди на отдел­на купчина в другия край на бюро­то. Така ще знаеш винаги къде да намериш актуалните си задачки. След края на проект не забравяй да разчистиш всички ненужни неща от бюрото си – това ще те спаси от по-късно хартиено цунами, което ще ти загуби поне половин час.

Дай си сметка къде отива загубеното ти време
Ние знаем отговора. Сигурни сме, че и ти го знаеш – интернет. Ясно е, че в съвременния свят е почти невъзможно да си офлайн. Но ако отделяш време да хвър­лиш око на всичко – клипче, пра­тено от приятел, снимките на съученичка във фейсбук, последни­те новини, актуалния киноафиш, със сигурност ще прекараш вре­мето си толкова ползотворно, колкото, ако се шляеш в мола, без да имаш намерение да купуваш каквото и да било. Електронната ти поща също не заслужава тол­кова внимание, колкото й отде­ляш – сигурно едва 1% от мейлите, които получаваш, имат нуж­да от незабавен отговор. Ако толкова не можеш без това да проверяваш какво се случва на любимия ти сайт, поне си нало­жи да го чекваш като „награда“ след приключена задачка.

Използвай правилото 80-20
Дай си сметка колко време отде­ляш да доизкусуряваш вече при­ключена работа (доклад, презентация), защото все ти се стру­ва, че може и по-добре, или прос­то не си уверена дали си се спра­вила. Този наглед невинен навик може да се окаже опасен за нови­те неща, с които трябва да се захванеш. Джули Моргенстърн, автор на книгата „Никога не проверявай мейла си сутрин“ и експерт по „менажиране на времето“, предлага да прила­гаш правилото 80-20: според нея едва 20% от задачите ти тряб­ва да са свършени перфектно, за останалите 80% е ОК да са „дос­татъчно добри“. Разбира се, че никой не те кара да вършиш работата си посредствено, но както самата Моргенстърн каз­ва: „След като спряха да се вманиачават в това нещата да са перфектни, много от клиентите ми си дадоха сметка, че това, което за тях е добро, за шефове­те им е перфектно.“

Предвиди да си тръгнеш по-рано
Ако постоянно оставаш да дора­ботваш, наложи си да си тръг­неш 30 минути по-рано, откол­кото обикновено. Когато си си поставила краен срок, е по-малко вероятно да си губиш времето в безполезни дейности. Ако въпре­ки това нещо те гризе, че мина­ваш през вратата по-рано от обичайното, уговори си среща с приятел, която ще те принуди, искаш – не искаш, да си събереш нещата и да напуснеш офиса.

Първо правило за тръгване от работа навреме

ОТИДИ НАВРЕМЕ. Когато закъснееш, вече си предизвикала ефекта на доминото, който ще те кара да изоставаш с абсолютно всичко, което те чака зa деня.

НЕ СЕ ПОДДАВАЙ И НА ДРУГ БОЙКОТИРАЩ РЕШЕ­НИЕТО ТИ СИНДРОМ – Да свършиш само още нещо малко преди да тръгнеш. Така може да останеш в офиса още 2 часа. Планирай го като първата си задача за утре сутрин.

Внимавай в часовника – оставането в извънработно време е свързано с 60% по-висок риск от сърдечно съдови заболявания.

 

 

Искаш повишение? Как да го получиш!

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар