Внимавайте да не натоварите кръста и гърба в спортната зала!