Това са недостатъците на някои диети, обявени за здравословни!