Звездите ми го говорят…ще срещнеш висок тъмнокос непознат…