Ниското самочувствие: Риск за обожателката, риск за обожаемия