Дискретност по семейни теми се учи от ранна възраст