7 въпроса за цезаровото сечение

По-безболезнено и безопасно ли е раждането с операция? Представяме ти седем факта, които ще ти дадат отговор на този и други въпроси за секциото.

Всеки акушер-ги­неколог ще го потвърди: две ед­накви раждания няма. Сценарият при ня­кои се развива бързо и без усложнения, при други сякаш продължава цяла вечност. Някои започват съвсем нормално, а на финала спешно се вика екип за секцио. Други пък са планирани оперативно по медицински показания (например многоплодна бременност или неправил­но предлежание на плода). Не малко жени настояват за раждане с цезарово се­чение, защото се страхуват от родилните болки. Секциото спестява родил­ните болки на майката, но обикновено възстановява­нето след него е по-дълго, отколкото при нормално раждане. Оперативната рана има нужда от време, за да зараснат шевовете. Някои бъдещи майки по­дозират това и в главата им започват да кръжат купища въпроси.

Вярно ли е, че…
… при планово секцио бебето се изражда още в 37-а гестационна седмица?
Да, в много родилни домове практиката е такава, макар актуалните изследвания да показват, че децата, които са родени с цезарово сече­ние през 39-а или 40-а г. с., по-рядко страдат от пробле­ми с адаптацията (дихателни проблеми или проблеми с регулирането на телесната температура).

Причината повечето родилни домове да не изчакват до на­чалото на естественото раж­дане е в това, че секциото е операция, която обикновено се съобразява с ежедневния график на болницата. А и една психически подготвена майка се справя по-добре от бременната, която е изнена­дана от началото на родил­ните болки. Представи си, че се намираш в последна­та гестационна седмица на бременността и вечеряш в ресторант. Изведнъж околоплодните ти води изтичат. Ако веднага отидеш в родилния дом, вероятно няма да може да се направи цезарово сече­ние (не се знае дали условия­та ще го позволяват).

…цезаровото сечение предпазва жената от слабости на пикочния мехур?
Действително след раждане по естествен път някои жени страдат от уринарна инконтиненция (неволно изпускане на урина поради невъзмож­ност за контрол върху пикоч­ния мехур). При родилите със секцио този проблем е много ю-рядко срещан, но въпре­ки това не винаги гарантира превенция. Уврежданията в тазовото дъно се случват не по време на раждането, а през бременността. Това, което може да помогне, са постнаталните упражнения и тренировките за стягане на тазовото дъно (много важни също и за жените, родили с операция).

…в началото кърменето е по-проблемно?
При нормалното раждане успоредно с контракциите се повишават и нивата на хормоните, под влиянието на които се ускорява процесът на лактация. Понякога след раждане с цезарово сечение бебето има проблеми с адап­тирането и има нужда от по­вече време от роденото по естествен път, докато започне да суче правилно. В такива случаи много майки стават нервни – особено ако аку­шерката в родилния дом упорито им препоръчва да използват залъгалка или мляко за кърмачета. Така по-неподготвените жени бързо попадат в омагьосан кръг: залъгалката и изкуст­веното хранене могат бързо да доведат до отбиване при някои деца, които не проя­вяват никакъв интерес към кърменето, най-вече защото са сити. Или защото съп­рикосновението с майчина­та гръд им е непознато. Ето така за съжаление се стига до спиране на кърмата.

…при раждането със секцио страда връзката майка-дете?
В днешно време благода­рение на модерните упой­ки (спинална и епидурална) майката остава в пълно съз­нание по време на ражда­нето. Във все повече родил­ни домове вече съществува възможността веднага след раждането бебето да се по­стави на гърдите на майка си. Това е един от най-важни­те моменти в изграждането на връзката майка-дете. И не само той – ежедневната грижа за малкото човече е това, което ще изгради най- здравата връзка, тази между мама и нейната рожба. Емоционалните проблеми при жените, родили с цеза­рово сечение, са свързани понякога с усещането им за непълноценност поради лип­сата на преживяването от естественото раждане. Затова при проява на симптоми за следродилна депресия е пре­поръчителна консултацията с психолог.

Ако се е наложило раждане с цезарово сечение, погрижи се за възстановяването си. Пий много течности, хапвай храни, богати на фибри, внимателно измивай и подсушавай за признаци на инфекция.

…секциото се препоръчва от гинеколозите по-често, защото излиза по-скъпо?
Разбира се, нито един роди­лен дом или акушер-гинеколог няма да признае подобно нещо. Но е факт, че с всяка изминала година се увеличава броят на ражданията с операция, осо­бено в частните болници, към които много жени се ориен­тират именно заради идеята, че могат по-лесно да получат „секцио по желание“. Университетските болници, които са специализирани в рискови бременности и раж­дания, също регистрират голям брой на раждания с цезарово сечение, но препоръчването на секцио може да е не тол­кова от финансови съображе­ния, колкото за да се спести рискът от усложнения в хода на раждането. Раждането със секцио все пак носи повече пари за болницата, за разли­ка от раждането по естествен път, което може да продължи часове наред.

…бебетата, родени със секцио, са по- податливи на инфекции като деца?
Една от съвременните тео­рии в алергологията е т. нар. „хигиенна хипотеза“. Според нея имунната система на де­цата, живеещи по нашите географски ширини, има все по-малко съприкос­новение с бактериите. Затова тя реагира остро с болестотворни симпто­ми дори на нещо съвсем безобидно. При родените с цезарово сечение случа­ят е подобен: от защитената среда на майчината утроба децата излизат на бял свят „чисти“ – липсва им пътят през изпълнения с бактерии родилен канал и съответно важните първи дразнения на имунната система. Учените предполагат, че това може да доведе до чести автоимунни и алергични реакции.

…след секцио не е възможно раждане по естествен път?
Действително повторните раждания след секцио са по-рискови (например в редки случаи може да се разкъса предишният шев). Но въз­можност за естествено раж­дане след секцио съществува и тя зависи и от това каква е причината за първото опера­тивно родоразрешение. Ако проблемът е бил в предлежанието на бебето, вероят­ността и второто раждане да е с цезарово сечение е много голяма. Въпреки това за голяма част от жените не е проблем да родят второ­то си дете по естествен път. Друг е въпросът дали ще го пожелаят…

 

Доц. Атанас Щерев: Убеждаваме жените да раждат естествено, а не със секцио, ако няма нужда от това!
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар