Успешно кърмене

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Кои са най-често допусканите грешки, както и защо е толкова важно да ги избегнеш…

Далеч по-лесно би било, ако кърменето стартира добре от самото начало, за да не се налага в по­следствие да полагаш огромни усилия за запазва­нето на лактацията.

Не изчаквай кърмата да слезе
Непосредствено след раждането не изчаквай да дойде кър­мата, за да предложиш на бебето да суче. Много майки пропускат този важен момент на ранно поставяне на ново­роденото на гърда, защото смятат, че е безсмислено да го правят, преди гърдите им да са се напълнили с кърма. Не мисли, че капките коластра, които изтичат, са несъществе­ни или недостатъчни като храна за бебето в първите часове след раждането.

Важно е да знаеш, че след отделянето на плацентата гър­дите получават зелена светлина за започване на производ­ството на мляко, но това далеч не е достатъчно. Ключови за механизма на лактация са и хормоните окситоцин и пролактин, които се отделят при самото сукане на бебчето. За да могат гърдите да получат нужната стимулация за производството на кърма, е важно детето да бъде поставено на гърда при първа възможност след раждането.

Съвет: В случай, че се налага с бебето да сте разделени, помоли акушерките да ти покажат как да изцеждаш гърди­те на ръка или с помпа и го прави на всеки 3 часа (и двете гърди), включително поне веднъж нощем. Стимулирай всяка гърда поне 10-15 минути.

Не се обезсърчавай от количествата!
В никакъв случай не подценявай капчиците коластра – те са достатъчни за първа храна на бебето. Не забравяй, че в този момент стомахчето му е с размер на череша, а в след­ващите дни „пораства“ до големината на кайсия. Коластрата, от своя страна, е с много висока хранителна стойност, концентрирана в малък обем – точно това, от ко­ето мъничето ти се нуждае. В следващите дни, в резултат на редовното сукане и изпразването на гърдите, количе­ствата кърма ще растат – първо ще се появи преходното мляко, а след това – зрялото.

Важно е да знаеш, че изцеденото количество не е показа­тел за това колко мляко има в гърдите или колко би изсу­кало бебето от тях. Във всички случаи то може да изсуче повече, отколкото ти можеш да изцедиш, защото контак­тът майка-бебе отключва прилив на окситоцин и потича­не на млякото, освен това съществена част от „порцията“ кърма, която бебето приема, се произвежда по време на самото сукане.

И все пак, ако въпросът с количеството те вълнува силно, обърни внимание на белезите, които свидетелстват за това дали детето приема достатъчно мляко – 6-7 обилно на- пишкани пелени и 3-4 наакани за 24 часа; активно сукане с преглъщане, след което бебето само пуска гърдата или заспива. Възстановеното рожденно тегло около 10-ия ден, както и положителният тегловен прираст, който ще сле­дите заедно с педиатъра, също свидетелстват, че детето се храни добре.

Съвет: В случай, че ти се струва, че може би не пое­ма достатъчно кърма, не за­почвай дохранване на своя глава, преди да си се посъ­ветвала с педиатъра или с консултант по кърмене.

Не оставяй бебето без кърмене повече от 2,5-3 часа, считани от началото на храненето
Режимът на хранене „при поискване“, особено в пър­вия месец, месец и полови­на след раждането, е приемлив ако бебето има желание да се храни на по-малко от 3 часа. В противен случай, ако паузите са по-големи, има сериозна опасност то да не поема достатъчно мляко, което пък от своя страна означава, че гърдите няма да получат необходи­мата стимулация и могат да не успяват да произвеждат нужното количество кърма. Въпреки че може да ти се струва изтощително, не бър­зай да премахнеш нощното хранене – то е важно както за детето, така и за стимула­цията на гърдите, тъй като тъкмо през нощта пролактинът достига най-високите си стойности. Важно е да запомниш, че по отношение на кърме­нето нещата са сходни с Мечо-Пуховския принцип „Колкото повече, толкова повече“ – колкото по-чес­то бебето суче ефективно, толкова по-добра стимула­ция получават гърдите за произвеждане на нужното количество кърма. Валидно е и обратното – колкото по- рядко или неефективно е сукането, толкова по-малка е стимулацията, а оттам и количеството мляко.

Съвет: Без нужното количесто храна бебето бързо става сънливо и отпуснато, възможно е влошаване на жълтеницата – то по-рядко се буди за хранене и в резул­тат получава все по-малко храна, което може да се превърне в опасен порочен кръг. Затова е важно да сле­диш детето да се храни най- много през 2,5-3 часа и поне ведъж нощем (8-10 хране­ния за 24 часа), а ако желае и по-често.

Без вода, чайчета, залъгалки
Подготви се да преглътнеш недоумението на онези, които се чудят как така бебето няма да пие вода до средата на първата си годинка, и запази залъгалката поне за след първия месец.

Сигурно знаеш, но все пак ти напомням – бебето няма нужда от допълнителни течности, преди да започне захранването. В първите 5-6 месеца кърмата задоволява всички негови нужди и от течности. Майчиното мля­ко съдържа всичко необ­ходимо за детето във всеки един момент, тя осигурява едновременно храна, вода и имунна защита. Не предла­гай други течности, защото освен ненужни, те биха мог­ли да имат и неблагоприя­тен ефект върху бебето. Ос­вен това приемът на вода или чай може да намали желанието му за сукане и количеството поето мляко, което би означавало по- малко хранителни вещества и имунни фактори за него и по-малка стимулация за твоите гърди.

Въпреки умората от честите кърмения, не се изкушавай да предлагаш залъгалка на детето в първите 4-6 седмици след раждането, особено като заместител на нощно­то кърмене. В този период, когато лактацията все още не е регулирана, е по-добре желанието за сукане да бъде в полза на стимулацията на гърдите и производството на достатъчно кърма.

Съвет: Ако се чувст­ваш изтощена, опитай да кърмиш легнала – така ще си спестиш усилия и ще подремваш, докато бебето суче.

Не се отказвай лесно!
Във всеки един период на кърменето е възможно да възникнат различни про­блеми, които могат да те обезсърчат. Възможно е да имате трудно начало,

свързано с разранени зърна, препълвания или запушва­ния, може бебето да има по-тежка жълтеница, да се щ налага допълнителна стиму­лация чрез изцеждане или дори за кратко да е нужно У дохранване с мляко за кърмачета. Важно е в тези мо­менти да имаш силна под­крепа от близките си и най- вече от таткото, да запазиш спокойствие и увереност в действията си и за миг да не се съмняваш, че правиш най-доброто за бебето и за себе си. Трябва да знаеш и че с компетентна помощ всички тези проблеми мо­гат да бъдат решени, за да се наслаждаваш на успешно кърмене.

Кърменето не е трудно, неприятно, неудобно или болезнено, не са нужни ог­ромни познания или нечо­вешки усилия, то е преди всичко абсолютно естестве­но! Най-често е достатъч­но просто да не пречим на Майката природа и да след­ваме инстинктите си.

Съвет: И все пак, ако имаш затруднения, консул­тантите по кърмене могат да ти помогнат в почти вся­ка ситуация, особено когато проблемът е хванат навре­ме. От твоя страна е нужно единствено да следваш съ­ветите и да имаш желание да кърмиш:).

Ето какво най-често саботира успешния старт на кърменето при някои жени, потърсили консултация:
1. Отокът на гърдите и блокажът на млякото в пър­вите дни след раждането. Причина за това не са изобилната кърма или запушените канали, а задръж­ката на течности, особено когато има сериозни вливания по време на раждането. За увеличаване на дискомфорта роля имат и късният старт на кърме­нето, ограничаването продължителността на су­кането, както и некачественото изпразване на гър­дите. Допускат се грешки и в мерките за справяне с тези ситуации – доста жени взимат медикаменти с цел ограничаване на количествата. Добре е да се знае, че това носи риск от спиране на млякото в идващите дни и може да доведе до окончателно при­ключване на кърменето.

2. Недоброто засукване, а също и неправилната поза, „дупките“ в организацията, големите интервали между кърменията са най-обичайните грешки. Те водят до проблеми като: болезнени или разранени зърна и неефективно изпразване на гърдите, за­дръжка на мляко, недостатъчни количества кърма.

3. Често жените допускат в обкръжението си иначе доброжелателни съветници, които обаче нямат положителен опит с кърменето и чиито „препоръ­ки“ имат отрицателен ефект. Затова и най-леко с проблемите се справят тези, които успяват да се вслушат във вътрешния си глас и които си създа­ват подкрепяща среда, а когато се чувстват обър­кани – звънят на консултант.

 

Още за кърменето и ползите от него

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар