Как да научим детето на оптимизъм?

За да може, когато порасне, вашето дете да има доверие в себе си и в бъдещето, да преодолява провалите и да върви напред, му трябва солидна доза оптимизъм. Родителите могат да възпитат у наследниците си ведро отношение към живота. И това би бил най-хубавият родителски подарък.

Да си оптимист означава да приемаш живота от добрата страна и да гледаш към бъдещето с дове­рие. Но как се появява у човека това безценно ка­чество? Бебето, което не може да направи нищо без родителите си, долавя тяхната любов и това го кара да се чувства в пълна сигурност. Тази сигурност му е необходима, за да може да се приспособи към околния свят, включително при падане или нараняване. По-късно, когато конфронтацията със средата се превърне в ежедневие, детето трябва да премине от комфорта на родителския вакуум към реалността, която е източник на безпокойство. Най-важното е да му бъдат поставени рамки на поведение, които биха му позволили по-лесно да преодолее разочарованията си.

Формулирайте всичко по положителен начин, дори забраните

На детето, което недовол­ства, че са му забранили да яде бонбони вечер преди лягане, трябва да се отгово­ри така: „Имаш късмет, че родителите ти се грижат за здравето на твоите зъби!“ Забраната върви ръка за ръка с внушаването на сигурност. Показваме на детето, че го обичаме, но не го лишаваме от отго­ворност. Така се изгражда доверието в собствените сили, което е базата на оптимизма. Важно е да оценим неговите спо­собности да се справя само и да го насърчаваме да поема премерени рискове.

Възпитавайте у него вяра в бъдещето чрез проекти

Проектът означава да се ор­ганизират действията така, че по-късно да се насладим на резултатите от усилия­та. Това изисква търпение – нещо, което по принцип е чуждо на децата, но може да бъде постигнато под формата на игра. Обсъждайте заедно с детето планове за след­ващата ваканция на море или на планина, направете шоколадов сладкиш, но с намерението да го опитате чак вечерта, когато всички се приберат вкъщи. Тези прият­ни занимания учат малките да развиват фантазията си, насърчават ги да определят по-ясно желанията си.

Говорете с тях, изслушвай­те ги внимателно и приемайте на сериозно мечтите им.

Създайте му вкус към удоволствието, като дадете личен пример

Детето вижда живота първо през очите на родителите си. По-добре избягвайте да се оплаквате… Рискувате детето да възприеме съща­та позиция, далеч преди да си е създало собствен житейски опит. Апетитът за живот е заразителен, липсата му – също. Поня­кога преминаваме през трудни периоди. Тогава е по-добре детето да е в контакт и с други хора, които да поддържат у него радостно настроение.

Споделяйте с децата си дейности, които ви доставят удоволствие. Не бъдете пестеливи, когато изразявате възхищение и благодарност – тези благородни изживявания създават солидна база за оптимистично отношение към действителността. Радвайте се заедно на ху­бавата храна, на приятно­то време, на природата. Тези мигове се запе­чатват в съзнанието  на децата и ден след ден ги превръщат в оптимисти.

 

Как да отговорите на сложните детски въпроси?

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар