Да започнеш на чисто

Наръчник по пренареждане на приоритетите, изпиране на стрес от деликатни душевни повърхности и махане на ръждата от щастието!

Всяка сутрин се събуждаш с усещането, че животът ти вече те е изпреварил с няколко обиколки и докато се пенсионираш, няма да му насмогнеш? Излишни нерви! За да откриеш неуловимата душевна хармония, не е нужно да се оттегляш в манастир на пост и молитва. Дори не се налага да изключваш компютъра и да медитираш в поза лотус! Просто прочети тази статия!

Ежедневието ти е бездихан­на центрофуга от ангажимен­ти, предмети и бъдещи плано­ве, където 24-те часа на деноно­щието отдавна не са достатъч­ни за нищо смислено? Живееш повече в интернет, отколкото в реалността? Вече не можеш да се зарадваш на нещата, които оби­чаш, и да се насладиш на забавле­нията, които се чувстваш по-скоро задължена да си организи­раш? Добре дошла в клуба. Първо­то нещо, което трябва да запом­ниш, е, че не си сама. Колкото и уверени, успели или безгрижни да изглеждат познатите и прияте­лите ти, бъди сигурна, че в крат­ките си мигове на уединение пове­чето от тях също панически се чудят кога и как са успели да изпад­нат от седлото на живота си и да изпуснат юздите. Модерният начин на живот безмислостно ни хвърля в забързан каданс и, задъха­ни от тичане, започваме да се пре­пъваме в собствените си стре­межи и постижения, в битовата многотия, в задълженията, обе­щанията и очакванията на дру­гите. Ако кимаш в съгласие, дока­то четеш това, ще се зарадваш да научиш, че никак не е трудно да намериш баланса, който смяташ за безвъзвратно загубен. Възполз­вай се от тези лесни и проверени трикове, които ще ти помогнат да рекалибрираш сетивата си, да се освободиш от излишните товари и да си припомниш кои са важните (и приятните!) неща в живота ти.

1. Подреди едно чекмедже

Точно така, преди да се заемеш с мащабните житейски пробле­ми, просто се опитай да въве­деш ред в едно ограничено физи­ческо пространство с размери 25/50 см. Когато имаш чувство­то, че светът те затиска с пре­дизвикателствата си и си напъл­но безпомощна да промениш как­вото и да е, това на пръв поглед банално упражнение ще ти при­помни, че ти контролираш зао­бикалящата те среда. Не е труд­но да въведеш ред в чекмеджето, нали? Е, представи си живота (и ума си) като скрин с определен брой чекмеджета, които бавно и методично могат да бъдат под­редени без никакъв проблем. Сега си почини, защото утре започва сериозната работа.

2. Дигитално почистване

Следващата стъпка по пътя към отпушването на повече вътреш­но пространство минава през харддиска ти. Разрови се в ком­пютъра си – той представлява изненадващо точно отражение на душевното ти състояние. Ще отнеме време, но постоянст­вай. Прегледай съдържанието му и реши кои файлове можеш да изтиреш, кои да архивираш и как би могла да организираш „оцелелите“ от чистката по по-ефективен начин. Свали си сериозна антивирусна програма, не чакай някой „по-грамотен“ да свърши това вместо теб (AVG има при­емлива безплатна версия). Мини през фейсбук и онлайн профили­те си в други сайтове и виж дали не е време да смениш снимката си, да поизтриеш някои албуми и да блокираш пет-шест досадни­ка, поне от страницата с ъпдейтите си.

Накрая вземи телефона си и безпощадно изтрий всички контакти, които не ползваш или изобщо не помниш как са се озо­вали там. Тази реорганизация не засяга само електронното ти Аз – за съзнанието ти телефонът и компютърът ти са нещо като пети и шести крайник. Ако те са олекотени, подредени и съответстващи на сегашната ти лич­ност, ще се чувстваш по-уверена да продължиш с „премитането“ на по-дълбоките пластове от съзнанието си.

3. Подари ненужното

Огледай се. Има ли в дома ти купища дрехи, предмети и при­добивки, които просто задръст­ват пространството, без да ти помагат да живееш по-добре? Лавици и лавици с книги, кои­то не четеш, но са принадле­жали на баща ти? Цяло стадо прашни плюшени играчки, кои­то нямаш сърце да изхвърлиш, защото сякаш ще изхвърлиш с тях детството, невинността, радостта? Време е да си идат. Ти вече не си дете, а ценностите на предишното поколение заемат пространството, което тряб­ва да запълниш със свои собст­вени. Всяка вещ, която е безпо­лезна и недопринасяща за щастието ти, може спокойно да се разкара. Най-добрият начин е да помислиш кой в твоя град би се зарадвал на или употребил тези вещи по предназначение? Дрънкулките и парцалките може би ще намерят щастливи нови сто­панки сред дружките ти? Има ли детска градина, общинска биб­лиотека, заведение за деца, лише­ни от родителски грижи, дом за възрастни хора, които биха приели дарение? Помисли и каква част от тези материали може да бъде успешно рециклирана (стари документи, списания, книги без съвременна стойност) и потър­си най-близкия пункт. Този подвиг ще ти отнеме цял уикенд, че и повече, но дръж погле­да си неотклонно в целта – кога­то приключиш, ще се завърнеш в просторен дом, а не в бърло­га, затлачена с наносите на мина­лото.

4. Измий прозорците

Най-добре изчакай пролетта, февруари е чудесен месец за пнев­монии. Но стане ли приемлива температурата навън, не отла­гай. Измиването на прозорците е символичен акт – така допускаш светлината вътре, сякаш изми­ваш очите си и ги префокусираш да забелязват истината и да отсяват важното от маловаж­ното. Добре осветеният дом е място, където се събуждаш с усмивка и се връщаш охотно.

5. Клада за лошите мисли

И така, вече си се справила с битовите замърсявания и се чувстваш разгрята и мотиви­рана да се разчистиш отвът­ре. Време е да нахлузиш противорадиационния скафандър и да се справиш с най-токсичните отпадъци от мощната ядрена централа на ума си. Точно така, лошите мисли – малките зрън­ца омраза към самата себе си, с които отравяш най-хубави­те си моменти и се самосаботираш. Нарежи лист хартия на 10-12 парчета и седни на маса­та с няколко флумастера. Пое­ми си дъх и без да се цензурираш и щадиш напиши на всяко лист­че по едно разяждащо съмне­ние, по един смазващ страх, една болезнено самокритична мисъл. Най-парещите и гадни мисли напиши с червено, а всяка следва­ща, която е негативна, но не чак толкова раняваща – в по-нежен цвят, докато стигнеш до хлад­ното синьо, с което най-веро­ятно ще изпишеш някой свой реален недостатък, който не ти дава мира. Разгледай червени­те мисли за последен път и ще се увериш колко преувеличени и неприемливи са всъщност. Запа­ли свещ и една по една ги превър­ни в пепел. След тях подбери и разноцветните мисли, които можеш да елиминираш като без­почвени. Ще ти останат може би 2-3 зелени или сини „диагно­зи“, които ще можеш да оцениш реалистично – всеки има недос­татъци, но когато те са ясно назовани и сведени до обозрим брой, вече е много по-лесно да вземеш мерки. Повтори този ритуал колкото пъти е необхо­димо – понякога човек не може да се отърве от всички „вре­дители“ от раз, пък и за да започнеш да се доверяваш на собствената си преценка е нуж­но постоянство.

6. Препрограмирай сетивата си

Спри солта, подправките и кофеина. Не завинаги, но да речем за една седмица. Сетивата ти, досущ като ума ти, поняко­га се претоварват от многотията на вкусове и химически реакции. Опитай се да прекараш 2-3 дни, хапвайки само сурова хра­на – плодове и зеленчуци. Не гладувай, просто не яж изкустве­ни неща. Езикът ти, свикнал на агресивни вкусови подобрители, чипс и кока-кола, ще скучае ужасно в началото, но посте­пенно ще започне да усеща при­същия вкус на домата, на чушка­та, на хляба. Почивката от сол и кофеин ще помогне на нервна­та ти система да се отърси от постоянния натиск да е нащрек, а водният баланс, важен за мозъ­ка и всички телесни тъкани, ще се възстанови и като резултат ще се чувстваш по-спокойна и не така уморена. В същата тази прочистваща седмица не си сла­гай парфюм, не слушай музика със слушалки, не стой до късно пред телевизора и като цяло сведи консумацията си до необходи­мия минимум – колкото се може по-малко козметика, шум и дина­мична стимулация. Този своеоб­разен детокс се прави между дру­гото, без амбиция и изпадане в крайности. Спестявай си само онези излишества, които наис­тина смяташ, че можеш да пре­небрегнеш за 7 дни. П.П. Сексът не е сред тях. Както вече споменахме, не сме привърженици на режима „Пост и молитва“.

7. Слез от токчетата

Комфортът на стъпалата ти не е незначителна подробност. Той определя стойката ти, а тя – чувството за стабилност и кон­трол над движенията и решени­ята ти. Да се усещаш стъпила здраво на земята е блаженство, което не бива да жертваш в име­то на градското понятие за еле­гантност. Инвестирай в балет­ни пантофки, кецове и здрави равни ботуши и се наслаждавай на свободата от движението – върви пеша до работа, скачай, подтичвай.

8. Петминутка за смях и песни

Смееш се като хиена? Разпола­гаш с певческия талант на пожар­на сирена? Пука ли ти? Смехът и песента са най-непосредствени­те изяви на радостта от живо­та, които са ни дадени. Да ги потискаш в себе си, защото не звучат по „правилния начин“, е чисто и просто жестоко. Въз­можно е да попаднеш в период, когато нямаш много спонтан­ни поводи да се засмееш, но точ­но тогава трябва да се стремиш да го правиш най-често. Смехът имунизира срещу тъгата, тре­вожността и отчаянието. След тежък ден се прибери вкъщи и целенасочено потърси вицове и комедийни клипчета онлайн – колкото по-абсурдни и „попика- ващи“, толкова по-добре (Роуън Аткинсън в превъплъщението си Мистър Бийн винаги работи!). После си пусни любимата музика, изправи се гордо насред стаята и пей заедно с изпълнителя – гръ­могласно, от цялото си сърце, с гордост от всяка фалшива нот­ка. Съседите да му мислят. Ти се грижиш за себе си.

9. Аналогов полуден

Колко дълго можеш да издържиш, без да си провериш имейла или фейсбука? Няма значение. Това не е въпрос за 10 000 лева. Независи­мо колко си привързана към вир­туалния си живот, животин­ската, чисто биологична част от теб е привързана към тиши­ната, блещукането на звезди­те, миризмата на гора и птича­та песен. За тялото ти тези неща означават едновременно „дом“ и „свобода“. Дори да не си даваш съзнателна сметка за това, ти имаш нужда от поне една сутрин седмично, прекара­на в безцелно бродене сред при­родата. Ако изобщо не те вле­кат приключения, тип „Диво­то зове“, опитай някоя събота да седнеш на пейка в парка, далеч от всички шумове, генерирани от цивилизацията, и да погле­даш врабците, гълъбите и свра­ките. Те са добър пример за здра­вословен живот (когато не къл­ват от кошчетата за боклук) – изследват всичко, което при­влече вниманието им, но бързо решават кога нещо не си стру­ва. Всеки път, когато усетиш, че е време да отсечеш„Не мога“ или „Не искам“, спомни си колко е лесно да размахаш криле и просто да се преместиш на другия клон.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар