Защо мъжете постъпват така?!

Новият ни автор Оги Христов е астроном по образование и може да обясни устройството на вселената. Е, щом е в състояние да направи това, сигурно ще успее да ни разкрие и мистерията на мъжкото поведение, нали така? окрилени от тази идея, му дадохме думата, за да отговори на някои належащи въпроси.

Женен съм от 15 години, а от още по-дълго ефективно практикувам моногамия. Сигурно се чудиш защо съм най-подходящият човек, когато трябва да се дава акъл за прохождащи връзки? Ами, сигурно понеже в редакцията са наясно, че липсата на скорошен опит ще компенсирам със силното си желание да наставлявам другите хора как да си живеят живота. Освен това имам необходимия образователен ценз – диплома по „Теоретична романтика“ от Университета на дървените философи, със седалище на Каймановите острови. Добре де, шегувам се. Но ето какво имам да ти кажа най-сериозно по темата за мъжете и любовта.

Какво по дяволи­те означава изра­зът: „Имам нужда от повече простран­ство“? — Зорница П., 21 г., Пловдив

Означава, че твоят приятел иска да стане космонавт. Това е мечтата на мно­го млади мъже. Те копнеят за приключения в необятни­те пространства на откри­тия Космос Привлича ги въз­можността да се хранят всяка вечер от кутия и без прибори. И да са абсолют­но и тотално сами в една малка кабинка, сред безкрайния вакуум, където никой не може да им задава въпроси. Там единственото им раз­влечение ще са видеоигри­те… е, поне докато един ден в илюминатора не се появят изкусителните форми на няколко секси извънземни. Истината за мъжете е, че те често искат да се вър­нат към времето, кога­то не са носели никаква отговорност и са може­ли да се забавляват в усло­вията на нулева гравита­ция. Този период в мъжкия живот обикновено трае от 16- до 19-годишна въз­раст и разбира се, идея­та, че по-късно можем да се върнем към него, когато си поискаме, е чиста про­ба фантазия. Но тя зани­мава съзнанието ни точно както цял свят е бил завла­дян от кацането на Луна­та през 1969-а. Позволи му да построи своята косми­ческа станция под форма­та на няколкодневен футболен/порномаратон в компа­нията само на други космо­навти и достатъчно каси бира. Подобно на многото жени от цял свят, които с трепет са очаквали призе­мяването на своите поло­винки, трябва да те крепи вярата, че в един момент той ще осъзнае очевидните факти – невъзможно е да оцелее, хранейки се само от кутия. А когато най-накрая кацне отново на твърда почва, устрой му тържест­вено посрещане, което дъл­го няма да забрави.

Защо мъжете пре­следват жените, които не им обръ­щат внимание, но в момента, в кой­то проявиш няка­къв интерес, вече не искат да имат нищо общо с теб? — Красимира И 23 г., Плевен

Когато не обръщаш вни­мание на даден мъж, защо­то говориш с приятелки­те си или танцуваш, или спиш, или си до тоалетна­та, или… иначе казано, живе­еш си живота, в негови­те очи ти се превръщаш в мистериозен обект на желанието. Мъжете обичат вниманието и им харесва да бъдат харесвани, затова най-голямата загадка за тях може да се формулира като: „Защо тя не ме забелязва и не ми казва колко съм стра­хотен?“

Но за съжаление, когато дадеш на един мъж това, от което той има нуж­да, стремежът му да бъде желан се сблъсква с биоло­гично заложената му състезателна нишка. И мозъкът му започва да изпраща сиг­нали с приблизително след­ното съдържание: „Много ти благодаря, че най-накрая ми отдаде заслуженото. Но сега, когато си ми в кър­па вързана, за мен е много важно да съобщя на целия останал свят, че все още съм на разположение да съз­дам поколение във всеки един момент и с всяка една подходяща женска.“ Това, колкото и тъжно да е, се нарича еволюция. За щас­тие някои мъже умеят да владеят поне донякъде био­логичните си инстинкти и успяват да водят норма­лен разговор със завършени изречения, вместо да мън­кат и да се скатават, кога­то насреща им има жена. Именно на тях трябва да заложиш.

Разбира се, възможно е обяс­нението да е по-просто. Например твоят човек да е прочел в някое мъжко спи­сание или книга по приложна психология, че за да е инте­ресен на жените, трябва да отговаря на техния поло­жителен интерес и отри­цателни коментари и заяж­дания. Не те съветвам да излизаш с такива мъже. Те четат прекалено много.

Защо бившите ми гаджета продължа­ват да ме търсят, след като са ме заря­зали. Какво искат от мен? — Биляна К., 24 г., София

Защото им се иска да вяр­ват, че още ги желаеш и макар и да са те наранили, все пак по душа са добри хора – може би даже стра­хотни, – които не са напра­вили нищо лошо… или поне нищо, което ще ти попречи да правиш секс с тях. Сега, когато вече знаеш как­ва е мотивацията му да ти се обажда, можеш да го поизмъчиш, като прове­деш с него дълъг приятел­ски разговор, като в под­ходящ момент се изпус­неш: „О, извинявай, обърках се – мислех си, че си други­ят Иван.“ Така де, в край­на сметка достатъчно хора в тази държава се казват Иван.

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар