Ще оставя родната си дъщеря без наследство

Отгледал съм пепелянка в пазвата си

дъщеря, наследство

Разведен съм отдавна. Имам свой бизнес – хотелиерство и ресторантьорство. Аз отговарях за хотела, а на дъщеря си оставих ресторанта. Нало­жи се да ги продам и да купя други – е началото на курорта „Златни пясъци“. Тогава направих голяма грешка – да­дох 30% от фирмата на дъщерята.

Тя реши, че може да управлява биз­неса сама и се съюзи против мен с ту­роператорите. Когато отивах да си взема нещо за ядене от блок масата, тя ми крещеше, че ям от нейната хра­на. Не знаех къде и в коя банка е пре­хвърлила сметката на фирмата. Дъще­рята получаваше парите и ми даваше трохи с думите: „Стига ти толкоз!“ Гот­вачите в ресторанта ми казваха, че е наредила да ми дават помии. Не ми ос­таваше нищо друго, освен да направя събрание на съдружниците и да я из­хвърля от фирмата. Така придобих 100% от дяловете и станах едноличен соб­ственик. Повече не я взех на работа.

За отмъщение моята дъщеря подаде донос против мен. Всичко в него беше измислица. Данъчните ми правиха ре­визия цяла година и не откриха нищо. Тя заведе дело – искаше да си върне 30-те процента, ала не успя. Заведе ново, в което поиска половината от хотела и ресторанта. И отново го загу­би.

Не получих и грам благодарност от нея, въпреки че я отгледах, издържах я да завърши образованието си, дадох й работа. Оказа се, че съм отгледал пе­пелянка в пазвата си. Простил съм й. Не й мисля злото, но нека си върви по пътя. Никога повече няма да имаме общ бизнес. Не съм длъжен вечно да и осигурявам работа. За всичко, кое­то направи с мен, трябва да бъде на­казана – ще я оставя без наследство.

И така – търся си наследничка. Ако жената не разбира от хотелиерство и ресторантьорство, ще бъде обуче­на. За благодарност искам от тях само усмивка и уважение. Важ­ното е дъщерята да не получи на­следството.

 

 

УЖАС: Осиновеният ми син бройка родната ми дъщеря!

 

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар