Бирата е в състояние да съживи и най-повредената коса