Трудните упражнения са по-ефикасни от тези с многократни повторения