Пискливият глас, лошата стойка и многото гримаси са вредни за кариерата