Искаш повишение? Как да го получиш!

Дядо Коледа отдавна си тръгна, но на работния фронт е време за подаръци. Затова мениджърите на най-успешните дотком компании развързаха за теб торбата със сьвети за професионално развитие.

Нека си го кажем направо – шансовете да ти дадат уве­личение на заплатата в насто­ящата икономическа ситуа­ция клонят към тези на ескимос да се сдобие със слънчево изгаряне. И въпреки това пър­вите месеци на годината са период на преструктурира­не в много фирми. А една про­мяна на позицията, свързана с повече отговорности, вина­ги носи своите плюсове, макар и за момента да няма чисто финансово изражение. Ако и ти като нас смяташ, че криза­та е златно време за натруп­ване на кариерен капитал, кой­то по-късно можеш да кешираш.

Ето какво трябва ДА (НЕ) правиш, за да получиш повишение.

НЕ– Не обсебвай светлината на прожекторите!

„Хората понякога са толкова обсебени да се докажат на работното място, че успяват да настроят колегите си срещу себе си и им излиза славата на егоисти. Затова във Facebook имаме правило за такива случаи – дори и да се справяш отлично с работата, ако не споделяш лаврите с останалите от екипа, няма да получиш шанс да се изкачиш по-нагоре в йерархията.“

Cmюapm Краб, началник-отдел „ Обучение и развитие“ във Facebook

 

ДА – Когато има среща, участвай активно

„МОЖЕ БИ СИ МИСЛИШ, ЧЕ АКО ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ ЦЪКАШ НА БЛЕКБЕРИТО СИ, СЪЗДАВАШ ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, ЧЕ СИ ВАЖНА И ЗАЕТА ЛИЧНОСТ. НО ТОВА Е ПРОСТО ГРУБО И НЕВЪЗПИТА­НО. НАСКОРО НАБЛЮДАВАХ КАК ЕДНА ОТ СЛУЖИТЕЛКИТЕ НИ ГО ПРАВИ НА СРЕЩА И МИ ХРУМНА, ЧЕ НАЙ-ВЕРОЯТНО НЕ РАЗ­БИРА НИЩО ОТ ТОВА, КОЕТО СЕ ГОВОРИ, И СЕ ОПИТВА ДА ПРИ­КРИЕ НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА СИ.“

Никол Уилямс, директор „Вътрешни връзku “ в Linkedln

НЕНедей да си усукваш косата и да си гризеш ноктите

„Да, звучи смешно и очевидно, но почти всички имаме тикове, за които не си даваме сметка, а другите определено забелязват. Помоли колежка да ти каже какъв е твоят и се постаряй да го контролираш. Тези малки жестове издават неувереност, а поня­кога могат да се тълкуват а като неуважение към събеседника.“

Hukoл Уилямс

ДА – Мисли за компанията

„Не се вторачвай само в собствени­те си задачи. Ако например пре­поръчаш лектор за следващия ви фирмен семинар, макар това да не е пряко задъл­жение на твоя отдел, ще напра­виш впечатле­ние на човек, кой­то е загрижен за цялостното раз­витие на фирма­та и може би има потенциал за раз­виване на визионерски и лидерски умения.“

Hukoл Уилямс

НЕHe живей в офиса

„РЕЗУЛТАТИТЕ СА ПО-ВАЖНИ ОТ НАВЪРТЕНИТЕ ЧАСОВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО. НА РАЗУМНИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ – И ТОВА ВАЖИ С ПЪЛНА СИЛА ЗА НАС ВЪВ РАСГВООК-НЕ ИМ ПУКА КОЛКО РАНО ИДВАШ, КОЛКО КЪСНО СИ ТРЪГВАШ И ДАЛИ ОТДЕЛЯШ ПО НЯКОЛКО МИНУТИ ДА СИ ПРОВЕРИШ ЛИЧНА­ТА ПОЩА И ДА СЕ ЧУЕШ С МАЙКА СИ. СТИГА ДА ПОСТИГАШ ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ С ПЪЛНА СИЛА, ВСИЧКО Е ОК.“

Cmюapm Краб

ДА – Обличай се подходящо

„Хората невинаги забелязват, когато изглеждаш спретна» то, но обратното задължител­но прави впечатление. Сигур­но вече си наясно, че дрескодът за клуб и работа е различен, но обърни внимание и на детайли­те. Кичозните бижута, изтърканият лак и мръсните обувки са табу.“

Hukoл Уилямс

ДА – Следи всичко, което се случва в бранша

„Чети специализираната преса и сайтовете с професионална информация. Бъди наясно с всичко, което се случва в твоя бизнес както у нас, така и по света.“

Александра Уилкис Уилсън, основател на онлайн магазин за дизайнерски дрехи www.gilt. com

 

НЕНе споделяй с околните своите амбиции

„Много жени правят грешката да казват на всички, освен на шефа си, че искат да ги повишат. Това показва липса на уважение и в крайна сметка иде стигне до пре­кия ти ръководител. Говори пър­во с него.“

Александра Уилкис Уилсън

НЕНе се опитвай да свършиш всичко сама

„Ако имаш под­чинени – делеги­рай, това е едно от най-важните неща за добрия мениджър. Ина­че се фокуси­рай върху при­оритетите и не хаби енер­гия с по-маловаж­ни неща. Секре­тарката на офиса ви може и да се сърди, когато я караш да пресни­ма документи, но това не означава, че ти трябва да си губиш време­то, ако имаш по-неотложни зада­чи,“

Александра Уилкис Уилсън

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар