3 съвета, с чиято помощ ще купите подходящите полици

Ти лайф за Лекува

 

1.      Защита на доходите

Някои застра­ховки за защита на доходите се изпла­щат само ако не сте в състояние да рабо­тите каквото и да било. Например, ако един специалист по информационни технологии все още може да се прехран­ва, като продава хамбургери, тогава за­страховката няма да му бъде изплатена. Не си купувайте такова покритие. Вме­сто това поискайте от застрахователна­та компания или брокера си полица тип „собствена професия“, тъй като тя ще позволи изплащане, в случай че не мо­жете да упражнявате професията, която имате. Например, ако сте писател и за­губите способността си да пишете на машина/компютър, застраховката ще изплати щетата ви. Ще продължите да получавате суми по полицата дори ако смените професията си и се върнете на работа, макар че плащанията ще бъдат намалени спрямо дохода ви. Този вид застраховка не е за пренебрегване, като се има предвид, че според официалната статистика един на всеки 16 души в ак­тивна възраст отсъства от работа по бо­лест над 6 месеца.

2.      Не плащайте на вноски

Ето още ед­на причина да натрупате малко спестя­вания: за да платите застраховката на автомобила или дома си наведнъж, ко­гато дойде време за подновяване на по­лицата за следващата година. Ще ви струва повече от необходимото, ако раз­пределите плащанията за 12 месеца. Застрахователите и брокерите разглеждат дължимите премии като заем и ги обла­гат с лихва, която обикновено е в поря­дъка на 15-20%.

3.      Изберете подходяща полица „Жи­вот“

Не се изкушавайте от скъпи поли­ци за застраховка „Живот“, тип инвестиция, каквито например са доживотните полици, ако се нуждаете единствено от защита. За да получите най-голямо по­критие, изберете временна застраховка –  тя се изплаща, в случай че настъпи смърт през определения период, но няма да бъде изплатено нищо, ако не ви спо­лети такова събитие. Можете да намали­те разходите още повече, ако изберете тип временна застраховка, при която в случай на смърт застраховката изплаща годишен доход до края на определения период вместо фиксирана сума.

 

 13 тайни, които вашия очен лекар няма да ви каже

 

Магазин за красота и здраве

Прочетете още:

Добавете коментар