3 хитри хода за успешно пенсиониране

3 hitri hoda za uspe6no pensionirane

1.      Наваксайте

Вероятно през първите две десетилетия на активна работа сте пропуснали да се убедите колко мъдро е да заделяте пари за пенсия, защото е имало толкова „по-добри“ неща, за кои­то да ги използвате. Ако сега сте над 50 години, два мно­го стари инвестиционни съвета се отна­сят до голяма степен именно за вас. Първо, никога не е твърде късно да пес­тите и второ, трябва да се опитате да правите допълнителни вноски към про­фесионалния или личния си пенсионен план. Това може да са пари от всякакъв източник – например наследство или доход от друга инвестиция – не само от заплата.

2.      Погрижете се за наследниците си

Не е задължително децата и внуците ви да ви следват във вашето разхищение. Всеки човек, на каквато и да било възраст, може да има спестовна сметка и да прави вноски по нея. Така че можете да започнете да влагате средства за всеки от внуците си. Със сигурност по-късно ще ви благодарят за това.

3.      Работете по-дълго

Ако искате да продължите да работите и можете да си позволите да забавите излизането си в пенсия, бихте могли да спечелите до­пълнителни пенсионни средства както от държавния план, така и от професио­налната или личната си пенсионна схе­ма. При втория вариант за всяка година забавено пенсиониране това се равнява на още една година доходи, от които мо­жете да влагате за пенсия, плюс едного­дишен приход от инвестициите. Съще­временно това означава, че ще започне­те да харчите от пенсията си след още една година. Всички тези фактори уве­личават размера й.

 

Предстои ви пенсиониране – ами сега?!

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар