Специалистите ви помагат при избора на застраховка

застраховка, застраховане, застраховка живот

Сметнете инфлацията

Имате застраховка „Живот“ и застраховка за за­щита на доходите – дотук добре. Месеч­но покритие от 5000 лева днес може да е равно на джобните ви пари след 50 го­дини, затова се уверете, че инфлацията и напредването на възрастта няма да до­ведат до загуби в бъдеще. Когато си ку­пувате полицата, ще сте изправени пред 2 избора за борба с инфлацията: можете да се спрете на допълнително покритие на по-късна дата или застрахователната компания автоматично да увеличава по­критието ви всяка година спрямо ин­флацията. Изберете втория вариант, за­щото ако трябва да купувате допълни­телна застраховка, за да сте в крак с инфлацията, ще ви таксуват с цена в съответствие с тогавашната ви възраст.

 

Какво точно да включва полицата

Ето какво е необходимо да знаете, кога­то стане въпрос за застраховката ви, особено ако сте застраховали дома си: застрахователната компания трябва да покрие всичко, освен ако в полицата из­рично е упоменато, че нещо не е вклю­чено. Нека използваме един силно хи­потетичен пример за илюстрация. Да кажем, че извънземни от планетата Ксенон кацнат в хола ви и поискат да взе­мат фурната ви. Твърдят, че им трябва, за да се върнат на тяхната планета. Тъй като са насочили лазерните си пистоле­ти към кучето ви, вие им позволявате да приберат печката. Сега ви трябва нова, затова се обаждате на застрахователя си

и казвате, че ще заведете щета. Ако му ка­жете, че фурната ви е била открадната от извънземни, те сигурно ще ви кажат „Съ­жаляваме, но полицата ви не покрива кражби от извънземни“. Всъщност вероят­но ги покрива – ако не е изрично упомена­то, че не така, значи обратното е вярно.

Забравете лоялността

Застраховател­ните фирми рекламират страхотни сделки за нови клиенти на автомобилни, имуще­ствени и годишни туристически застрахов­ки, но една година по-късно премията ви за подновяване на полицата не изглежда тол­кова примамлива. Фирмите разчитат на инертността на клиентите – тенденцията просто да подновите застраховката си, без да си усложнявате живота. Обикно­вено можете да спестите доста пари, ако проверите пазара и се прехвърлите при друг застраховател с по-изгодна оферта.

Интернет улеснява много — просто посе­тете някой сайт за сравняване на офер­ти като http://www.zastrahovamse.com или http://zastrahovane.org. Можете също да наемете брокер да свърши работата вместо вас.

 

Съхранението на стволови клетки – най-сигурната застраховка „Живот”

 

 

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар