Избирайте внимателно белтъчините, с които се храните