Колкото по-заслужено хвалите детето, толкова по-вероятно е то да успее