Как за задържим храната свежа, ако хладилникът е спрял да работи