Резките колебания на температурите предизвикват световъртеж: как да си помогнем?