Диетични съвети през 1920 г. – абсолютно същите, както и днес!