Възможно ли е да сме свежи, работоспособни и пълни със сили от сутрин до вечер при задъхания ритъм на съвременния живот?