Трябва ли да забравим за пържените храни?

Лабораторни изследвания са доказали, че по време на пърженето се образува веществото акриламид, което провокира раковите заболявания, поразява нервната система и води до безплодие.

Какво е действието на акриламида?
Той разрушава ДНК, като предиз­виква в нея различни мутации. Международната агенция по изу­чаването на рака (IARC) още през 1994 г. официално го е класифици­рала като „възможен канцероген“.

В кои храни се съдържа?
Акриламид има практически във всички продукти, които съдържат много нишесте – картофи, зърне­ни култури, и са минали през тер­мична обработка. Това откритие е направено през 2000 г. от шведски учени.

Кои хранителни продукти са най-опасни?
Картофеният чипс е номер едно в списъка с продуктите с най-високо съдържание на акриламид. В 1 кг чипс има 980 мкг (микрограма) от това вещество. На второ място идват обикновените пържени кар­тофи – 410 мкг на 1 кг. Баничките и кексчетата са с показател 280 мкг на 1 кг, а хлябът – със 160 мкг на 1 кг. Най-лошото обаче е това, че канцерогенното вещество се образува и при термична обработ­ка над 120 градуса.

Можем ли да говорим за допустима доза?
Допустимата норма е 1 мкз (микрограм на ден). Но за да се надвиши това количес­тво, е достатъчно да изядем 0,5 г чипс или 2 г пържени картофи. Според шведските учени за генотоксичните съединения практически няма безопас­но равнище на употреба – известен риск съществува дори и при постъпването на минимални дози в организма.

Как да се предпазим?
Според някои крайни мнения най-добре е въобще да забравим за пържените храни и да се доверим на варенето, защото при него не се образува акриламид. Но исти­ната никога не е в крайностите, а някъде по средата.

Трябва да запомним, че количеството на това вещество значително се увеличава при подгряване на ястието и че решаващо е количеството акриламид, което попада в организма на човека в продължение на целия му живот. По възможност то тряб­ва да бъде нищожно. Правителството на Германия във връзка с публикуването на тези данни веднага реагирало на този проблем, като издигнало концепцията за минимизация, според която се препоръчва да се сведе до минимум употребата на вредни за здравето продукти, а на произ­водителите – да променят технологията на тяхното производство. Например установено е, че съдържанието на акрила­мид при пържените картофи, приготвяни в промишлени условия, за сметка на пони­жаване на температурата на нагряване на мазнината може да се намали от 5 до 7 пъти.

 

Още за здравословното хранене и пърженето!

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар