Внимание! Сладкишите провокират появата на нежелано окосмяване!