В търсене на щастието – кой път да изберем?

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

Защо някои хора са родени за живот като безкраен празник, а други трябва да се борят дълго, за да се озоват поне за миг „на седмото небе“? Съществуват ли общовалидни рецепти, или всеки се нуждае от индивидуална „програма”? Психолози отговарят на въпросите, които си задаваме, и ни дават съвети как да изминем по-лесно пътя към щастието.

Можем ли да дефинираме понятието?
Щастието често се асоциира неправилно с чувството за спокойствие, с успеха или социалното благополучие. Всяка личност обаче има свое собствено възприятие за щастие и нещастие, което еволюира с възрастта. Най-общо казано, за да бъдем щастливи, е необходима съвкупност от множество условия както на психологическо, така и на социално ниво. Първите месеци от живота и детството са от изключително значение за нагласата на личността към щастието. Не можем да приемем за общо валиден картезианская принцип, според който всяка причина води до определен резултат. Щастието е коктейл,от раз­лични елементи. Ако само един от тях не е в необходимото количество или пропорция, нищо не се получава.

Какво представлява психологичният аспект? Означава ли, че някои хора са родени да бъдат щастливи?
Доказано е, че при определени личности мозъкът е способен да усвои по-голямо количество серотонин. Този невромедиатор е в основата на чувството за удоволствие и усещането за душевен покой. Ето защо този тип хора получават един вид своеобразна допълнител­на стимулация на подсъзнателно ниво, или способност да постигат щастието „по-лесно“. Това обаче не е достатъчно, за да бъдат те щастливи непрекъснато или повече от останалите. За това са необходими и емоционална сигурност, и социална стимулация. Ако същите тези хора бъдат поставени в ситуация на изолация, веднага ще се получи спад в отделянето на серотонин. Ето защо социалният фактор е от изключително значение за щастието.

Смята се, че първите месеци от живота на детето са определящи. Защо е така?
Действително последните седмици от бременността и първите месеци след раждането са от изключителна важ­ност за по-нататъшното развитие на детето. То трябва да се радва на пови­шено внимание и закрила от страна на родителите. Посредством тях се чув­ства защитено (ежедневните ритуали му помагат да усеща, че е обградено с обич и внимание). А това му дава въз­можност да обърне вниманието си към външния свят и да го изучава по-бързо.

Безработица, несигур­ност, нестабилност в световно отношение – всичко това отразява ли се върху нагласата ни?
Чувството се развива и влияе от всеки детайл или информация, която се при­ема. Сюжетът на всеки филм, дори и осъзнат като художествена измислица, предизвиква промя­на в емоциите. Ако непрекъснато инди­видът е обграден с песимистична информация, това вли­яе върху желанието и стремежа му към щастие. Погледът му към света и самия него се променя и той започва да при­ема всичко в „черни“ краски.

Дали наис­тина „Това, което не ни убива, ни пра­ви по-силни“, както твър­ди Ницше?
Невинаги. Твърдение­то на немския фило­соф не трябва да се приема буквално. Когато даден човек понесе психическа травма, става по- чувствителен към следващите, сле­дователно е по-раним и по-скептичен към позитивното начало. Депресията е пример за това. При нея повторното изпадане в състояние на отчуждение от света настъпва в резултат на ма­ловажни и несъществени неща. Колко­то по-лошо е отношението към даден човек, толкова по-нещастен се чувства той.

В последните години се наблюдава повишена консумация на антидепресанти. Означава ли това, че хората са по-нещастни?
Не, само по-чувствителни към проблемите. В същото време фактът, че се обръщат все по-често към медикамен­тите, е показателен за развитието на обществото. Доскоро хората разчита­ха на семейството си да им помогне да се преборят с обзелата ги криза, сега се привилегирова индивидуалният подход, при който всеки се „спасява както може.“ Няма обаче нищо по-успешно и благотворно от влиянието на близките, както и съветите и подкрепата им, за преодоляването на апатията, лошото настроение или депресията. Антидепресантите трябва да се приемат като последна възможност или в случай, че приятелите и близките действително не са в състояние да помогнат.

Щастието няма цена

Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар