Колко нормално клюкарстваш? – 8 „странни” неща, които са си съвсем нормални

Пссст! Чу ли вече? Няма нищо по-вълнуващо от това да размениш един-два (е, може и четири-пет) сочни слуха с приятелки. Сравни клюкарските си навици тук…

1. Да клюкарстваш най- вече за жени. Спо­ред популярното схваща­не ние, момичетата, най- много обичаме да говорим за мъже. Нищо подобно! Психологически изследва­ния, показват, че около 90% от нас предпочитат да обсъждат „непотвърдени данни“ за свои посес­трими.

2. Да се срамуваш от прекаленото си любо­питство. Цели 57% от жените, които се инте­ресуват от клюки, призна­ват, че изпитват угризе­ния, след като „се раздрън­кат“. От тях 36% са пра­вили съзнателни опити да бъдат по-дискретни.

3. Алкохолът да ти развързва езика. Дори да умееш да пазиш тайна на трезва глава, след вто­рата чашка рискуваш да предадеш нечие доверие. Това се е случвало с 54% от жените под 30 години.

4. Да не си падаш по злостните слухове. Според социолозите поне 30% от всички клюки, кои­то си разменяме, имат позитивен характер. Коя от нас не се е вълнува­ла заради новия романс на някоя дружка?

5. Да си жертва на „креватна партенка“. Най- честите клюки за млади жени са свързани с пред­полагаемата им сексуал­на разкрепостеност. Бли­зо 40% от неомъжените сред нас са чували за себе си слух, който ги предста­вя като… извънредно дръз­ки в леглото.

6. …но мъжете да стра­дат повече – в 62% от случаите клюката, коя­то те чуват за себе си, е, че са разочароващи любов­ници. Виновницата за този слух най-често е отмъсти­телна бивша партньорка.

7. Да не споделяш клю­ки онлайн. Девет от всеки десет жени кате­горично отричат няко­га да са плели интриги с помощта на социални мре­жи. Клюките са по-сладки на живо!

8. Да не клюкарстваш за близки хора. Цели 81% от нас предпочи­тат да обсъждат пикант­ни подробности от живо­та на хора, които виждат сравнително рядко. Изклю­чение правят шефовете – изглежда, слуховете за тях ни помагат да ги възпри­емаме като личности от плът и кръв.

 

Нормални числа

1/3 от жените неволно са пус­кали слух за свой познат под формата на предположение или догадка, които после заживяват свой живот

69 % от клюките, които си разменяме, засягат някаква „изцепка“ – най-често обсъждаме нечия глупава, смешна или шокираща постъпка

45% от слуховете, които чуваме за мъже, са спекулации относно сексуалната им ориентация

1/4 от участничките в евро­пейско изследване призна­ват, че споделят всяка клю­ка с поне трима души

12% от работещите жени приз­нават, че са имали проблеми с кариерата заради слухове, опетняващи репутацията им

30% от мъжете не отричат клюки, представящи ги като плейбои, дори да не са верни

 

 
Ако харесвате нашия сайт, харесайте страницата ни във Facebook и станете наш приятел, за да получавате винаги нова и актуална информация и статии.

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар