Това са много важни съвети за маниерите на поведение!

МАГАЗИН ПО-КРАСИВИ

По това, кой как стои, ходи, седи, държи ръцете и краката си, ние можем да съдим за уважение или пренебрежение към околните.

Във всяка поза трябва да се изразява коректност, естествена непринуденост и съответствие на обстановката. Това, което можем да си разрешим, когато сме сами, често пъти е недопустимо в присъствие на други хора.

Най-прекрасното и нежно лице, безупречните пропорции на тялото или красивото и изящно облекло няма да направят никакво впечатление, ако не съответстват на държането. Маниерът на поведение зависи от обкръжението, от това, с какво се занимава човекът и как е облечен. Девойка или младеж, намиращи се на стадиона в спортно облекло и стоящи с разтворени крака, подпрели ръце на кръста, скръстили ръце на гърдите си или ги размахват, не изглеждат невъзпитани. Но ако видим в същата поза човек на улицата, в училището, в театъра или на друго обществено място, то същият човек прави впечатление на невъзпитан. За съжаление имаме една категория младежи, която смята добрите маниери, спазването на елементарните изисквания на приличието за предразсъдък. Разпуснатостта и грубостта са отличителните черти в поведението на тези младежи и девойки. Копират се позите на манекените, без да се държи сметка, че често пъти те са условни: тяхната цел е да се покаже най-добре модният силует или кройката на облеклото.

Красив е само този начин на държане, в който се чувствува вътрешна дисциплина. Добре изглежда едно тренирано тяло с права осанка, чиято походка и движения са плавни и в същото време умерено енергични. Разхлабената и отпусната осанка, станала навик, постепенно изкривява фигурата, което на свой ред нарушава правилното разположение на вътрешните органи.

Кланяме се при поздрав и влизайки в помещение, представяйки се, благодарейки и при обръщане с молба, например при покана за танц и т. н. Младите се кланят на по-възрастните по-ниско, отколкото на своите връстници. В Япония поклонът е израз на уважение към човека, пред който сме застанали за запознанство или за довиждане. Колкото по-дълбок поклон правят, толкова повече уважение показват.

 

Продължение…

 

Култура на поведението – да бъдеш естествен

b17_0

Share this post:

Прочетете още:

Добавете коментар